Antall elever på VG2 Skogbruk

Skoleårene 2012/2013 til 2023/2024, fordelt på kjønn

Skoleårene 2012/2013 til 2023/2024, fordelt på kjønn