Antall elever på VG2 Skogbruk

Skoleårene 2012/2013 til 2022/2023, fordelt på kjønn

Skoleårene 2012/2013 til 2022/2023, fordelt på kjønn