Antall søkere Bachelor Skogfag – NMBU/MINA (kjønn)

Antall søkere, 2010-2024

Antall søkere, 2010-2024