Opptak Bachelor Skogfag – NMBU/MINA

Opptak Bachelor skogbruk fordelt på kjønn

Opptak Bachelor skogbruk fordelt på kjønn