Skogsoperatørlærlinger (kontrakter kjønn)

Løpende kontrakter fordelt på kjønn, 2012-2022

Løpende kontrakter fordelt på kjønn, 2012-2022