Skogsoperatørlærlinger (kontrakter kjønn)

Løpende kontrakter fordelt på kjønn, 2012-2023/24

Løpende kontrakter fordelt på kjønn, 2012-2023/24