Antall elever på VG2 Skogbruk

Skoleårene 2012/2023 til 2021/2022, fordelt på kjønn