Skogbachelor – INN Evenstad (Opptak kjønn)

Opptak til skogbruk fordelt på kjønn