Skogsoperatørlærlinger (kontrakter kjønn)

Løpende kontrakter fordelt på kjønn, 2012-2021