Årets JOB:U i gang

Skognæringen sliter med å rekruttere mange nok unge til fremtidige jobber i skognæringen. JOB:U er et vellykket sommerjobb-prosjekt i Hedmark som nå utvides til en nasjonal satsing.

Målet med prosjektet er at unge skal få øynene opp for alle mulighetene som finnes i skognæringen og få flere til å utdanne seg denne veien. Ungdom får sommerjobb i skogen hvor de i løpet av en 3 ukers periode jobber med ryddesag, ungskogpleie o.l.

Det etableres nå JOB:U prosjekter flere steder i landet. I år vil 5 regioner være involvert, 29 kommuner og 130 ungdommer ansatt til sommerjobb i skogen. Vi har fått inn ca 478 søkere til disse jobbene.

Se intervju og med noen av årets ungdommer her.

Nasjonalt JOB:U er et Velg Skog prosjekt med Lars Erik Rønningen fra Skogselskapet Hedemark som Prosjektleder.

Neste år – 2024 – planlegges det med å utvide til enda flere regioner og nye kommuner.