Engasjerende møte med skogfagstudentene på Evenstad

3. oktober 2023 hadde Kristin Slyngstad og Lars Erik Rønningen gleden av å møte de entusiastiske skogfagstudentene på Evenstad for en fin prat om skogbransjen og karrieremulighetene den tilbyr. Dette møtet ble en platform for å dele innsikt om Velg Skogs mangfoldige aktiviteter og viktige initiativer.

Lars Erik Rønningen fra Skogselskapet Hedemark delte spennende detaljer om Velg Skogs JOB:U-prosjekt (jobb for ungdom), hvor han er prosjektleder. Han fortalte om de fantastiske mulighetene som venter bachelorstudenter innen skogfag på Evenstad, inkludert sjansen til å arbeide som arbeidsleder for et JOB:U-prosjekt sommeren 2024.

– Det er alltid en glede å besøke Evenstad og møte den neste generasjonen skogbrukere. Vi er takknemlige for den energien og lidenskapen studentene viser for skogfaget, uttrykte en engasjert Lars Erik Rønningen.

I tillegg til de informative samtalene, ble det diskutert planer for en fremtidig samling til vinteren. Her vil Velg Skog invitere 4-5 unge talenter som for tiden arbeider i ulike skogrelaterte stillinger. Dette arrangementet vil gi studentene et verdifullt innblikk i hverdagen til unge fagpersoner i skognæringen i dag.

Velg Skogs besøk på Evenstad markerer en kontinuerlig innsats for å inspirere og støtte den neste generasjonen av skogbrukere. Ved å fremheve mangfoldet i bransjen og de spennende mulighetene som finnes, fortsetter Velg Skog sitt arbeid med å forme en bærekraftig og engasjerende fremtid for skogfaget.