Foredrag i Stavanger og Sandnes inspirerer biologistudenter til skogfagstudier

Velg Skog, ledet av daglig leder Kristin Slyngstad, har nylig gjennomført en inspirerende foredragsturné i Stavanger og Sandnes for videregående elever innen studiespesialisering – Biologi. Denne turnéen har vært en del av Velg Skog sitt engasjement for å fremme skogfagstudier blant ungdommer og øke bevisstheten om skogens betydning.

Under foredragene, som ble holdt ved flere videregående skoler, ble temaer som skogbruk, skogens rolle i klima- og miljøspørsmål, og karrieremuligheter innen skogfagene belyst. Kristin Slyngstad delte sin ekspertise og erfaringer med de unge studentene, og ga dem et innblikk i den spennende verdenen av skogbruk og skogforvaltning.

En av de mest gledelige øyeblikkene under foredragsturnéen fant sted på St. Olav videregående skole, hvor over 100 elever var til stede. Blant disse studentene var det oppmuntrende å se at 10 av dem rakk opp hånden og uttrykte interesse for å vurdere skogfagstudier som en del av sin videre utdannelse. Det er et tydelig tegn på at foredragene har vært vellykkede i å inspirere unge talenter til å vurdere skogfag som en fremtidig karrierevei.

Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg Skog, uttrykte stor tilfredshet med mottakelsen foredragene fikk og ser fram til å fortsette å engasjere og inspirere ungdommer til å utforske mulighetene innen skogfagene.

Foredragsturnéen i Stavanger og Sandnes er bare en del av Velg Skog sitt kontinuerlige arbeid med å fremme skogbruk og skogfagstudier, og organisasjonen ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet i fremtiden.