Dette er en del av klimaløsningen

Når trær blir gamle, vokser de saktere og fanger mindre og mindre CO₂.

Når trær blir gamle, vokser de saktere og fanger mindre og mindre CO₂.