Skogbachelor – NMBU/MINA (søkere)

Antall søkere, 2010-2021

Antall søkere, 2010-2021