Skogbruk – NMBU/MINA (søkere skogbruk 2011 – 2019)

Antall søkere til skogbruk 2011 – 2019

Antall søkere til skogbruk 2011 – 2019