Får nytt masterstudium i bærekraftig skogforvaltning

Høsten 2024 åpner Høgskolen i Innlandet Norges eneste deltids masterstudium i bærekraftig skogforvaltning.