Får nytt masterstudium i bærekraftig skogforvaltning

Høsten 2024 åpner Høgskolen i Innlandet Norges eneste deltids masterstudium i bærekraftig skogforvaltning.

Studiet kan kombineres med jobb.

– Nåværende studenter på Evenstad i skogbruk og utmarksforvaltning kan søke seg videre på master i bærekraftig skogforvaltning, men også flere tidligere studenter hos oss og andre uten tilknytning til Evenstad har allerede vist interesse for studiet, sier instituttleder ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet, Halgrim Breie.

Master i bærekraftig skogforvaltning er et nytt nett- og samlingsbasert studium du kan ta på deltid over tre år. Undervisningen vil foregå på norsk, og studiet har blitt opprettet i tett dialog med skognæringen.

– Statsforvalteren i Innlandet ønsker primært å ha mange sterkere søkere med mastergrad, og vi er derfor veldig positive til at det opprettes et slikt fleksibelt studietilbud. Det åpner for at arbeidstagere i bransjen uten mastergrad kan kombinere jobb med studier, men også at vi i fremtidige rekrutteringsprosesser får en sterkere søkermasse, sier Eva Christine Skagestad.

Les hele saken her: Får nytt masterstudium i bærekraftig skogforvaltning