Med hjerne for realfag og hjerte for skog

Ragnhild Ranstop Karlstads (25) interesse for biologi har resultert i en mastergrad fra NMBU. Nå jobber hun som skogsbiolog i Viken Skog, hvor hun ivaretar naturen gjennom bærekraftig forvaltning av planter, skog og dyreliv.