Ambassadører

Bli kjent med skogambassadørene våre

Våre skogambassadører er unge flinke folk som jobber, er lærlinger eller studerer innen skogfag. Ambassadørene våre brenner virkelig for faget sitt tar deg med i arbeids- og studiehverdagen sin for å vise frem de ulike mulighetene som finnes i skognæringen. Følg oss på våre sosiale medie kanaler for å se mer.

Ragnhild Ranstorp Karlstad skogbiologisk rådgiver

Ragnhild Ranstorp Karlstad (25), Ski

Skogbiologisk rådgiver, Viken Skog SA

Møt Ragnhild, en lidenskapelig skogbiologisk rådgiver i Viken Skog SA. Raghild er opprinnelig fra Hobøl i Indre Østfold, men har nå nylig slått seg ned i Ski med sin samboer etter fem år i Ås. Hun vokste opp på gård og hatt skogen rundt seg på alle kanter og det har satt dype røtter. Med […]

Les mer
Ragnhild Ranstorp Karlstad skogbiologisk rådgiver

Ragnhild Ranstorp Karlstad (25), Ski

Skogbiologisk rådgiver, Viken Skog SA

Møt Ragnhild, en lidenskapelig skogbiologisk rådgiver i Viken Skog SA. Raghild er opprinnelig fra Hobøl i Indre Østfold, men har nå nylig slått seg ned i Ski med sin samboer etter fem år i Ås. Hun vokste opp på gård og hatt skogen rundt seg på alle kanter og det har satt dype røtter.

Med en bachelor i biologi og en master i naturforvaltning fra NMBU i Ås har hun fått øynene opp for skogen som mer enn bare et landskap; den er et komplekst økosystem som huser utallige arter. Dette engasjerer Ragnhild som biolog og vekker hennes nysgjerrighet for artsmangfold.

– Naturfag og biologi har alltid vært mine favorittemner på skolen, og det falt seg derfor naturlig å gå den veien i videre studier, deler Ragnhild.

I Ragnhilds øyne er det beste med en jobb i skogbransjen den varierte naturen av arbeidet. Hun setter stor pris på den perfekte balansen mellom kontorarbeid og feltarbeid, og gleder seg over muligheten til å være ute.

Ragnhild er klar over den viktige rollen hun, sammen med kollegene i Viken skog, har når det kommer til å forvalte en fornybar ressurs og bevare det biologiske mangfoldet. Selv om mye allerede er oppnådd, tror Ragnhild at det er mer å gjøre for å møte utfordringene som ligger foran, og hun er fast bestemt på å være en del av denne utviklingen. Med en dyp forståelse av skogens kompleksitet og en tro på bærekraftig praksis, er Ragnhild en verdifull tilvekst til skogambassadørteamet.

Ragnhild er fullt klar over den avgjørende rollen hun, sammen med sine kolleger i Viken Skog, spiller i forvaltningen av en fornybar ressurs og bevaringen av det biologiske mangfoldet. Selv om mye allerede er oppnådd, tror Ragnhild at det fortsatt er mer å gjøre for å møte utfordringene som ligger foran. Hun er fast bestemt på å være en del av denne utviklingen. Med en dyp forståelse av skogens kompleksitet og en tro på bærekraftig praksis, er Ragnhild en verdifull tilvekst til skogambassadørteamet.

skogambassadør mathilde granli

Mathilde Granli (20), Rakkestad

Lærling skogsmaskinfører, Holth Skogsdrift AS

Mathilde bor i Rakkestad i Østfold. Hennes hjerte banker for skogen, og hun er ikke redd for å vise det – spesielt når det kommer til motorsagkonkurranser, der hun virkelig gjør det bra. Mathilde har tilbrakt 4 år på Tomb videregående skole hvor hun har fullført 2 år med naturbruk, et år agronom og et […]

Les mer
skogambassadør mathilde granli

Mathilde Granli (20), Rakkestad

Lærling skogsmaskinfører, Holth Skogsdrift AS

Mathilde bor i Rakkestad i Østfold. Hennes hjerte banker for skogen, og hun er ikke redd for å vise det – spesielt når det kommer til motorsagkonkurranser, der hun virkelig gjør det bra.

Mathilde har tilbrakt 4 år på Tomb videregående skole hvor hun har fullført 2 år med naturbruk, et år agronom og et år med påbygg. Nå er hun lærling som skogsmaskinfører i Holth Skogsdrift som holder til i Rømskog. Her får hun praktisk erfaring med å håndtere skogsmaskiner og spiller en aktiv rolle i bærekraftig skogforvaltning.

Vi spurte Mathilde hva som motiverer henne mest ved å jobbe i skogbransjen, og svaret var klart:

– Det beste med å jobbe i skogbransjen er at man kan være mye ute samtidig som man får jobbe med forvaltning av skogen.» For Mathilde er det å kunne koble seg til naturen og bidra til dens bærekraftige utvikling det som gjør arbeidet i skogen så meningsfullt.

-Jeg har alltid likt å være ute, og ønsket å være en del av forvaltningen av skogen, fortsetter Mathilde.

Mathilde inspirerer ikke bare gjennom sitt engasjement for skogen, men også gjennom sitt sterke ønske om å være en pådriver for bærekraftig skogbruk og forvaltning. Mathilde er et levende eksempel på hvordan man kan gjøre lidenskap til karriere og forme en bærekraftig fremtid i skogen.

Ola Huse

Ola Huse (23), Ås

Student master i skogfag ved NMBU

Ola er opprinnelig fra Kongsberg hvor han gikk idrettsfag, men bor nå i Ås hvor han studerer master i skogfag. Ola begynte først på en bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen NTNU i Trondheim, men etter et år valgte han å bytte til skogfag etter anbefaling fra en venn. Han er født og oppvokst på […]

Les mer
Ola Huse

Ola Huse (23), Ås

Student master i skogfag ved NMBU

Ola er opprinnelig fra Kongsberg hvor han gikk idrettsfag, men bor nå i Ås hvor han studerer master i skogfag.

Ola begynte først på en bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen NTNU i Trondheim, men etter et år valgte han å bytte til skogfag etter anbefaling fra en venn. Han er født og oppvokst på et småbruk hvor skogen har vært en viktig del av oppveksten og interessen, og det falt seg derfor naturlig å gå denne veien ved valg av yrket.

Ola mener det beste med å studere skogfag er at man lærer direkte overførbare ting som brukes i arbeidslivet. Det er et mer «håndfast» studie, som passer han godt og det var nettopp dette han savnet på den første utdanningen han startet på. Mulighetene for jobber med kombinasjonen av feltarbeid og kontorarbeid er naturligvis også fristende. 

I studietiden går fritiden mye til varierte aktiviteter som trening, konserter og sosiale sammenkomster både med kjæreste og venner – alt dette er det gode muligheter for på NMBU! Ellers driver Ola med jakt, hunder og friluftsliv generelt.

Les hele intervjuet med Ola

Tora Elise

Tora Elise Ertsås Aurstad (23), Tynset

Student bachelor i skogbruk - Høyskolen i Innlandet, Evenstad

Tora studerer nå 2. året bachelor i skogbruk på Evenstad. Hun har allerede fagbrev i skogfaget og har kjørt skogsmaskin i 5 år. Veien inn i skogfaget ble pekt ut allerede da hun skulle velge videregående skole – VG1 naturbruk med profil skog, VG2 skogfag og deretter lærling. Hun begynte så på påbygg og jobbet […]

Les mer
Tora Elise

Tora Elise Ertsås Aurstad (23), Tynset

Student bachelor i skogbruk - Høyskolen i Innlandet, Evenstad

Tora studerer nå 2. året bachelor i skogbruk på Evenstad. Hun har allerede fagbrev i skogfaget og har kjørt skogsmaskin i 5 år. Veien inn i skogfaget ble pekt ut allerede da hun skulle velge videregående skole – VG1 naturbruk med profil skog, VG2 skogfag og deretter lærling. Hun begynte så på påbygg og jobbet hver dag i skogsmaskin etter skolen. Med studiekompetanse i boks startet hun på bachelorutdanningen på Evenstad.  

Toras drøm har alltid vært å kunne jobbe ute og det var nettopp derfor hun valgte skogfag. Det beste med å jobbe og studere skogfag er at interessen for både skog, utmark og friluftsliv kombineres med jobb og studie. Læreprosessen i jobbsammenheng og studie er mye enklere og morsommere når interessen ligger til grunn.  

-Skogbruket har så mye å tilby og det er godt å vite at det er en ressurs som alltid vil være der og at jobben ikke forsvinner. Men det medfølger et stort ansvar, den gode jobben samt feilene vi gjør underveis kommer til å synes i årevis. Derfor må vi ta gode valg, tenke smart og forvalte ressursen på best mulig måte, sier Tora. 

På fritiden fyller Tora dagene med landbruk, friluftsliv og skog. Hun kjører litt skogsmaskin når det passer seg og ellers driver hun gård sammen med samboeren i Tylldalen.  

Les hele intervjuet med Tora

Ronja Willmannsøien (26), Singsås

Skogbruksleder, Allskog

Møt Ronja Wilmannsøien, en 26 år gammel skogbruksleder som bor i Singsås i Midtre Gauldal kommune. Ronja er en utadvendt og hardtarbeidende person som brenner for skogfaget. Hun jobber for Allskog SA og er involvert i flere verv både lokalt og i fylket.  Ronja gikk på Gauldal Videregående Skole og har en dobbel bachelorgrad i […]

Les mer

Ronja Willmannsøien (26), Singsås

Skogbruksleder, Allskog

Møt Ronja Wilmannsøien, en 26 år gammel skogbruksleder som bor i Singsås i Midtre Gauldal kommune. Ronja er en utadvendt og hardtarbeidende person som brenner for skogfaget. Hun jobber for Allskog SA og er involvert i flere verv både lokalt og i fylket. 

Ronja gikk på Gauldal Videregående Skole og har en dobbel bachelorgrad i Skogbruk og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet. Ronja har alltid vært interessert i skogbruk og friluftsliv, og etter å ha deltatt på et motorsagkurs på ungdomsskolen, bestemte hun seg for å følge denne karriereveien. 

Ronja synes det beste med å jobbe i skogfaget er det brede fagfeltet, hvor man aldri blir utlært. Hun elsker å jobbe tett på skogeiere og hjelpe dem med å forvalte egen eiendom på best mulig måte. Hun hun hjelper dem med blant annet hogst, planting og ungskogpleie, men gir også skogeiere kunnskap til å ta slike beslutninger selv. 

Fritiden liker hun å tilbringe på jakt, fiske og friluftsliv. Hun liker også å gå på konserter og sysle rundt på småbruket sitt. 

Erlend Grande

Erlend Grande (25), Namsos

Prosjektleder, Skogplanter Midt-Norge AS og skogkonsulent for Skogselskapet i Trøndelag

25 år gamle Erlend Grande fra Overhalla i Trøndelag fant interessen for skogfaget på videregående. På Naturbruk-linja på Grong Vgs. var egentlig jakt og friluftsliv hovedfokuset, men etter innføring i skogbruk ble det fullført bachelorgrad i skogbruk på Evenstad og master i skogfag ved NMBU. Interessen for faget bunnet først og fremst i det å […]

Les mer
Erlend Grande

Erlend Grande (25), Namsos

Prosjektleder, Skogplanter Midt-Norge AS og skogkonsulent for Skogselskapet i Trøndelag

25 år gamle Erlend Grande fra Overhalla i Trøndelag fant interessen for skogfaget på videregående. På Naturbruk-linja på Grong Vgs. var egentlig jakt og friluftsliv hovedfokuset, men etter innføring i skogbruk ble det fullført bachelorgrad i skogbruk på Evenstad og master i skogfag ved NMBU.

Interessen for faget bunnet først og fremst i det å være ute. Videre oppdaget han at skogbruket som en arbeidsplass der det er mulig å kombinere arbeid ute og inne, samtidig som det er tilnærmet garanti for at du får jobb med en utdanning innen faget. Og slik ble han solgt.  

I dag jobber han 50 prosent som skogkonsulent for Skogselskapet i Trøndelag og 50 prosent som prosjektleder for Skogplanter Midt-Norge. Kontoret er på Kvatninga, på grensen til Namsos, men arbeidsplassen kan være i hele Trøndelag. 

Det Erlend liker best med skogfaget er den frie arbeidshverdagen med mange spennende arbeidsoppgaver. Har kan han styre mye selv og får kombinere feltarbeid med kontor på en fin måte. Samtidig jobber han mye med informasjonsformidling til ungdom og folk flest, noe han setter ekstra pris på. 

Etter arbeidstid har han fortsatt med jakt og fiske i vakre Trøndelag. Her er det flust av flotte friluftsområder, både for stor- og småviltjakt og fisking etter både fjellørret og laks.  

Les hele intervjuet med Erlend

SnapChat TikTok