Finner ro og fremtid i skogen

Christina Anouk Holtslag (20) får ro i sjelen av å være i skogen. Nå tar hun en bachelor i skogfag ved Høgskolen i Innlandet på Evenstad og satser på et yrkesliv i skognæringen.

Christina kunne sovet lenger, men hundene drar henne opp av sengen. Bolt og Trulte vil ut på tur! Utenfor hybelhuset ved Høgskolen i Innlandet på Evenstad, renner Glomma sølvgrå og stille forbi campus; langs undervisningsbyggene, lærerboligen, det gamle stabburet, låven og sveiser-boligen, før den forsvinner sørover mot Rena.

Når Christina går tur med hundene hver morgen, har hun fjellene over seg og skog på alle kanter. Dette er det største klasserommet ved skolen: Naturen!

Studerer skogfag ved HINN Evenstad

Christina går andre året av et bachelorløp i skogfag. I dag begynner hun ikke før 13.00. Da er det skogøkonomi som står på timeplanen.

-Det går i hovedsak ut på at vi lærer om det økonomiske knyttet til skogbruket og finner ut hvilken måte å drive på som er mest lønnsomt. Og så lærer vi en del om Skogfond, som er en ordning for skogeiere, slik at de har midler til å investere i sin egen skog. Det er veldig interessant!

Hun har sjeldent undervisning mer enn to-tre timer om dagen, men bruker fritiden på egenstudier, gruppearbeid, kollokvier, og hun henger med de andre elevene, som har funnet veien hit til elvebredden.

Et livlig studentmiljø

Christina stortrives i det livlige studiemiljøet ved HINN Evenstad. Det er alltid noe å finne på!

 -Det er et veldig bra studentmiljø her!  Og det er en veldig god blanding av folk. Vi har folk her fra alle deler av Norge, fra Østlandet, Vestlandet, noen så langt sør som Kristiansand og noen nordfra. Det er også mange utvekslingsstudenter her. Akkurat nå har vi folk fra Tyskland, Spania, Belgia og Polen blant annet. Man blir kjent med folk fra veldig mange forskjellige steder og hører mange forskjellige språk og dialekter. Det er veldig koselig. Og spennende!

Fest, volleyball og mye moro

Til sammen går det om lag 220 elever ved Høgskolen Innlandet, avdeling Evenstad. Mange av dem bor på et av de to hybelhusene på campus, slik som Christina. Der har hun og hundene sitt eget rom og hun deler kjøkken og bad med noen medstudenter. Andre har leid seg en leilighet i nærheten. På en såpass liten skole, langt fra storbyen, opplever Christina at studentene blir godt kjent og det er lett å være sosial.

-Ja, vi gjør veldig mye sosialt her på campus. Vi har volleyballtrening tre ganger i uken. Vi har karaokekvelder, quiz og hver tirsdag er det fest i “Biotopen”, der alle som vil kan komme. Vi prøver å finne på ting her på området, siden det er mange som ikke har bil, og når vi holder det lokalt kan alle delta. Jeg trives veldig, veldig godt!

Valgte skog på videregående

Det var en venn som tipset henne om å søke seg hit. Ved HINN Evenstad er man mye ute i naturen, fikk Christina høre. Dessuten var det lov til å ha hund der. Hvorfor ikke?

-Det er jo litt artig at jeg nå studerer skogfag. Egentlig ville jeg først bli veterinær, slik som bestefaren min, men jeg fant ut at det ville bli for hardt. Jeg er mer praktisk anlagt, sier Christina.

Interessen for skogen ble vekket allerede på videregående. Christina hadde en stefar som drev med skogbruk, så hun kjente litt til næringen fra før, men det var en venn som først oppfordret henne til å gå den veien.

– Ikke så langt fra der jeg har bodd de siste 12 årene, ligger Solør VGS, Sønsterud hvor de hadde både Naturviter- og Skog-linje. Venninnen min snakket så varmt om det. Det var 3 dager ute, 2 dager inne og litt teori. Jeg tenkte at det gikk an å prøve og hvis det var helt feil, så kunne jeg alltids bytte. Men jeg trivdes veldig godt!

Her ved HINN Evenstad er Christina omgitt av naturen. Det passer perfekt når man er «hundemor!»

Søkte skogens ro

Det første året på Sønsterud gikk hun Naturviter-linja. Hun var ute i skogen, drev med jakt og friluftsliv. Snart fikk hun seg også seg venner på skog-linja og det gikk ikke lenge før hun fikk lyst til å bytte. 

-Jeg merket at skog, det er noe jeg liker veldig godt og har interesse for. Da jeg tok skog-linja tenkte jeg at: Ja, dette passer for meg. Dette er det løpet jeg vil gå!

-Hva var det du likte så godt med skogfag?

-Før visste jeg ikke helt hva skogen kunne brukes til eller hva slags ressurser som finnes i den, men jo mer jeg lærte jo mer interessert ble jeg. Jeg skjønte at skogen var viktig! Og så var jeg jo mye utendørs. Jeg falt til ro i skogen, jeg trivdes i skogen. Uansett, om jeg bare gikk en tur med hundene, jaktet eller hogget tømmer, så fant jeg roen der.

Hva lærer man på bachelor i skogfag?

Ved HINN Evenstad får hun fordypet seg ytterligere i skogen, skogbruket og skognæringen. Hun lærer om trærnes utvikling fra planting til ferdig tømmer, om hvordan man gjennomfører hogst og utfører foryngelse. Dessuten er hun innom både geologi, økologi og lærer om samspillet mellom dyr og natur. Hun har også lært å bruke Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og fått innføring i hvordan man skriver gode rapporter.

-Noen fag kan være litt sånn “hva trenger man dette til”? Men de er nyttige for videre studier, hvis man vil ta en master og også når man kommer ut i jobb. Det er en del teori på studiet, men det er gøy teori! Det er jo relevant for skogbruket og ikke bare vanlig studiespesialisering, som jeg måtte ha tatt hvis jeg skulle blitt dyrlege, sier hun.

Er ambassadør for Skogselskapet

Ved siden av studiene jobber Christina også for Skogselskapet. Dette er en ideell organisasjon som vil at både barn og voksne skal bli glade i skogen og se hvilken viktig ressurs den er. Jobben innebærer blant annet at hun besøker skoler og elevgrupper og forteller om arbeidet som gjøres i skogen.

-Det handler om å spre kunnskap og skape engasjement for skogfaget. Jeg forklarer hvordan vi jobber når vi hogger ned trær og planter nye. Slik både bruker vi og tar vare på skogen. Det er veldig givende å kunne dele min lidenskap med andre!

Glemmer å søke skogfag

Hun mener at altfor mange ikke er klar over at skognæringen er en mulig yrkesvei. Dessuten er det mange ungdommer som ikke kjenner til de enorme valgmulighetene som finnes i skogen.

 -Mange tror at dersom de tar skogfag, så blir de automatisk skogbruksledere. Altså at man får ansvar for hogst og planting, men det er så utrolig mye mer å velge mellom!

Se de ulike jobbene som finnes i skogsektoren her

Det er synd at mange unge ikke kommer på at man kan jobbe i skogen!, synes Christina. Hun buker gjerne tiden sin til å fortelle andre om hvilke fantastiske muligheter som finnes i skognæringen.

Vil ta deltidsmaster på Evenstad

Selv har ikke Christina bestemt seg for hva hun vil jobbe med, men driftssjef eller driftsansvarlig virker spennende. Hun skal også ha en praksisperiode i løpet av det kommende semesteret, der hun skal jobbe 10 dager for SB skog. Hun håper det kanskje kan inspirere henne på veien videre.

Når hun fullfører bachelorgraden, har hun lyst til å kombinere jobb med videre studier ved HINN Evenstad. Høsten 2024 oppretter skolen nemlig Norges første deltids masterstudie i skogforvaltning – og Christina planlegger å søke.

-Da kan jeg kombinere jobb og studier. Jeg ser på det som en god mulighet til å komme ut i næringen og får arbeidserfaring, samtidig som jeg bygger på med en master. Det er gode fremtidsutsikter for oss som har slik kompetanse. Hvis man tar skogfag, er man nærmest garantert jobb! Og jenter er etterspurt. De siste årene har det kommet mange flere jenter inn i næringen, men det trengs flere, sier hun.

Hvorfor velge skog?

Christina er klar på at uansett hvilken stilling hun ender opp med, så vil den være i skognæringen. Hun håper flere på hennes alder vil få øynene opp for den.

-Det er et veldig viktig yrke! Vi er så avhengig av den skogen vi har, så det er viktig at vi forvalter den på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner!