Skogbrukssjef i kommune

Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen. I Nord-Norge og på Vestlandet kan en stilling dekke flere kommuner, mens i store skogkommuner på indre Østlandet kan det være to-tre medarbeidere med skogutdannelse i samme avdelingen. Skogbrukssjefens viktigste oppgave er å sørge for at Skogloven håndheves og at skogeieren får den faglige kunnskapen de har behov for. Ofte jobber landbruk- og skogbruksansatte i en felles avdeling (landbrukskontoret eller landbruksforvaltningen). I et slikt team kan skogbrukssjefen også ha ansvar for andre oppgaver enn de rent skogfaglige. Dersom skogbrukssjefen er leder av kontoret, hører administrasjon og personalledelse til oppgavene. Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste skogfaglige oppgavene til skogbrukssjefen:

  • Kontrollere og godkjenne alle utbetalinger av skogfond og tilskudd
  • Motivere til bygging og utbedring av skogsbilveinettet
  • Overvåke skogens helsetilstand i kommunen
  • Behandling av saker etter jord-, konsesjons- og skogloven
  • Jakt- og fiskeforvaltning (i noen tilfelle)
  • Bidra til næringsutvikling og økt bruk av ressurser fra skogen
  • Faglig bistand og rådgivning til skogeiere
  • Arrangere skogdager og befaringer
  • Utarbeide lokale planer for skogforvaltningen i kommunen
  • Koordinere skogtaksering i kommunen

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»