Kari Hunstad Mørck

Kari er en lidenskapelig skogkulturleder fra Ski i Akershus. Med en agronomutdannelse fra Tomb Vgs og en nylig fullført master i skogfag fra NMBU, er hun en drivkraft i skogbransjen. Hun har gjort seg bemerket ved å motta det prestisjetunge masterstipendet av landbruks- og matministeren høsten 2023, og fikk pris for både beste karakterer og […]

Kari er en lidenskapelig skogkulturleder fra Ski i Akershus. Med en agronomutdannelse fra Tomb Vgs og en nylig fullført master i skogfag fra NMBU, er hun en drivkraft i skogbransjen. Hun har gjort seg bemerket ved å motta det prestisjetunge masterstipendet av landbruks- og matministeren høsten 2023, og fikk pris for både beste karakterer og beste masteroppgave. Allerede før hun var ferdig med studiene, sikret Kari seg jobb i bransjen.

I sin nye rolle som skogkulturleder i Glommen Mjøsen Skog, er hun med på å forme fremtidens skog. Hun sier det beste med jobben er at hun får vært mye ute og det er svært meningsfylt å hjelpe dagens skogeiere med å ta riktige beslutninger så vi har sunn og frisk skog også i fremtiden. I tillegg setter hun pris på de gode kollegaene sine.

Kari kommer fra en familie med lange tradisjoner innen skogbruk, men det var skogbrukslæreren på Tomb vgs. vekket hennes interesse for faget. I fremtiden skal hun overta hjemgården og fortsette familiens drift med korn og litt skog.

Kari mener hun har verdens beste jobb og med sitt engasjement og lidenskap er hun en inspirasjon for alle som vurderer en karriere i skogbransjen.