Sander Huslende Alfredsen

Sander er oppvokst på et småbruk i Buskerud. Til tross for planer om å bli dataingeniør, tok han sjansen og begynte på naturbruksprogrammet på Kongsberg VGS da han var litt skolelei. Dette førte han videre inn på VG2 Skogbruk og VG3 påbygg, før han tok bachelor og master i skogfag på NMBU. I dag er […]

Sander er oppvokst på et småbruk i Buskerud. Til tross for planer om å bli dataingeniør, tok han sjansen og begynte på naturbruksprogrammet på Kongsberg VGS da han var litt skolelei. Dette førte han videre inn på VG2 Skogbruk og VG3 påbygg, før han tok bachelor og master i skogfag på NMBU.

I dag er sander skogbrukssjef for Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund kommuner i Dalane-regionen sør i Rogaland. Her håndterer han oppgaver som skoglovgivning, veibygging, økonomisk støtteadministrasjon og rådgivning til skogindustrien. I tillegg har han ansvar for kommunale skoger og deltar i vilthåndtering. Enten han gir råd til skogeiere om forvaltningspraksis, planlegger skogsveier eller utfører kontroller, setter han pris på interaksjonen med grunneiere og utfordringene hver dag bringer.

Selv om fokuset primært ligger i jobben som skogbrukssjef skal han fra høsten 2024 undervise i skog deltid for vinterlandbruksskolen på Jæren og ta et årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse på NMBU.