Flott sommerjobb for studenter

Studenter på skogfag kan nå søke på sommerjobb hos Statens Vegvesen. Jobben innebærer å registrere risikotrær langs gang- og sykkelvegnettet i Oslo/omegn.

Statens vegvesen skal sommeren 2022 gjennomføre en registrering av potensielle risikotrær langs gang- og sykkelvegnettet.

Oppdraget vil i hovedsak omfatte Osloområdet, noe som innebærer Oslo kommune og omegnskommunene.
Vi søker etter studenter primært på skogfag (bachelorprogrammet) som gjennom sitt studievalg kan ha interesse av å tilegne seg praktisk erfaring med trær og risikostyring i forvaltningssammenheng.

Arbeidet ønskes gjennomført i perioden juni til august/september. Sommerstudenter avlønnes etter Statens lønnsregulativ der stillingene er plassert i lønnstrinn 53 (ca. kroner 40 000) i måneden.

Søknadsfrist: 16. mai 2022.
Arbeidstedstilknytning: Brynsengfaret i Oslo.

For spørsmål, eller ønske om ytterligere informasjon knyttet til selve arbeidsoppgaven, kan epost sendes til Erik Solfjeld, erik.solfjeld@vegvesen.no

Søknad med CV sendes til:
Øystein Tandberg, Oystein.tandberg@vegvesen.no