God jul og godt nytt år

2022 har vært et innholdsrikt år for Velg Skog. En stor seier er dobling av LUF-midler fra LMD fra og med 2023. – I tillegg har vi sluttført to bransjeprosjekt, sier Kristin Slyngstad som er godt fornøyd med sitt første år som daglig leder i Velg Skog.

Slyngstad forteller at det i 2022 har blitt jobbet mye med å lande en strategisk plan for Velg Skog de nærmeste årene. – Vi har økte rekrutteringsambisjoner og klarte å få til en dobling av LUF-midler fra LMD fra 2023 (fra 1 mill til 2 mill årlig), dette er vi svært takknemlig for, sier hun. Hun legger også til at de 23 medlemmene i Velg Skog vil bidra med tilsvarende beløp gjennom økte og differensierte medlemsavgifter fra 2023. – Vi får dermed anledning til å gjennomføre flere aktiviteter, noe vi selvsagt håper skal bidra til at flere ungdommer søker seg til en utdannelse innen skog, sier hun.

Sluttført to bransjeprosjekt:

Økt rekruttering og opplæring av elever og lærlinger ved bruk av ny teknologi og undervisningsmetoder. Et samarbeidsprosjekt som Velg Skog og MEF har gjennomført i samarbeid med Naturbruksskolene og Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs) med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. Hovedmålsetningen med dette bransjeprosjektet har vært å bidra til økt rekruttering til skogskolene gjennom tiltak som kan videreutvikle undervisningen og heve statusen på skogutdanningen. Bransjeprosjektet har bidratt til å løfte frem naturbruksskolene og behovene for lære- og maskinressurser. Prosjektet var blant annet først ute i å teste ut droner og action-kameraer i undervisningen, og direkte oppfølging av elevene og lærlingene gjennom live-streaming. Dette kan revolusjonere undervisningen av elevene og lærlingene.

Modernisering av rekrutteringsarbeidet i skogbruket. Et samarbeidsprosjekt som Velg Skog har gjennomført i samarbeid med Skogselskapet og Skogkurs med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. – Vi har tall som viser at det utdannes altfor få skogsmaskinoperatører og altfor få ungdommer som tar bachelor og master i skogfag, forklarer Slyngstad. De neste 10 årene vil vi mangle ca 250 funksjonærer. Det kreves ny og oppdatert kunnskap om hvordan vi kan nå ut til ungdommen, rådgivere og deres foreldre. Prosjektets målsetting har vært å øke den generelle kunnskapen om utdanningene og jobbene i skogsektoren. Vi har gjennomført en rekke undersøkelser (både til ungdom og rådgivere samt til dagens studenter) og lansert ny Velg Skog nettside, en ny digital stand hvor fem ulike sentrale yrker innen skognæringen er representert og svarer live på 10 ulike relevante spørsmål samt en ressursside med ppt presentasjon og filmer som kan brukes til ungdommen.

I tillegg har vi etablert et Rekrutterings- og kompetanseforum hvor alle skogeierorganisasjonene er representert samt en fra Skogselskapet og en fra Skogkurs. Sammen diskuterer vi og blir enige om viktige rekrutteringssatsninger, samt koordinerer hvem som gjør hva.
Vi har søkt Skogbrukets Verdiskapingsfond om midler til et flerårig Nasjonalt JOB:U prosjekt som vi har fått tilsagn om. Dette betyr at ungdom rundt omkring i Norge vil få tilbud om sommerjobb i skogen i 2023, noe vi håper vil motivere flere til å søke seg videre til en utdannelse innen skognæringen.

Vi holder også på å etablere et Ambassdør-nettverk som starter opp 1.1.2023. Dette er unge flinke folk i skognæringen som kan tenke seg å være ambassadør for Velg skog og som brenner for faget sitt og synes det er spennene å kunne fronte dette i sosiale medier, som ambassadører. Det kan være unge mennesker (18-30 år) som enten jobber, er lærlinger og/eller studenter innenfor skogfaget. De vil hjelpe Velg Skog med å publisere innhold i digitale kanaler som instagram, facebook, snapchat og tiktok, og ser til at innholdet når ut til så mange som mulig.

Velg Skog ønsker med dette alle sine medlemmer og andre i skognæringen en riktig god jul og et godt nyttår.