Har jobbdrømmen i sikte

Mari Gladhaug (19) fra Rendalen drømmer om å bli skogbruksleder. Etter at Viken Skog ansatte henne i et toårig lærlingeløp som skogbruksleder, er jobbdrømmen innenfor rekkevidde.

Viken Skog valgte Mari blant flere aktuelle i jakten på en kandidat til sin nysatsing, et toårig lærlingeløp for skogbruksledere. Målsetningen er å lære bort hvordan skogeiere får gode skogfaglige råd fra A til Å.

God veiledning på skolen

Mari gikk skogbruk på den yrkesfaglige naturbrukslinja på Lena-Valle Vgs. Lærerne har vært flinke til å hjelpe henne med å finne sin sti i skogen bokstavelig talt, da hun var usikker hva hun ville, forteller hun.

Mari har også tatt påbyggingsfag til generell studiekompetanse som kvalifiserer til høgskole og universitet. Nå gleder hun seg til å ta fatt på den nye lærlingejobben de neste to årene, hvor det forhåpentligvis venter en jobb som skogbruksleder i andre enden.

Mari med mentor
-Mari har det som skal til for å bli en god skogbruksleder, sier Terje Roen i Viken Skog. De to skal jobbe en del sammen i læretiden de neste to årene.

Skogen trenger de unge

Skogbrukslærer Trond Nordraak på Lena-Valle Vgs. forteller at det nå jobbes mye med et godt samarbeid mellom skole og skognæringen, for å ta godt vare på lærlinger i en næring med få aktører.

-Vi klarer å dekke behovet for lærlinger nå, men skogbruket står foran et stort generasjonsskifte i årene framover. Det vil derfor være viktig med god rekruttering til skogbruksutdanningene og at vi tar godt vare på lærlingene så de velger å bli, sier Nordraak.

Først ut i Norge?

-Det er første gang Viken Skog tar inn en skogbrukslederlærling, og det har heller ikke vært gjort i Norge tidligere så vidt jeg vet, sier Terje Roen, som selv jobber som skogbruksleder i Viken Skog på Dokka. -Han legger til at Viken Skog de senere årene har fått stadig flere kvinner inn, for en jevnere kjønnsbalanse.

Når det toårige lærlingeløpet starter opp 1. september, vil Mari bli en slags trainee. Hun vil få innblikk i alle deler av virksomheten. Det skal gi henne kunnskapen og ballasten hun trenger for å bli en god skogbruksleder.

Uten lån, med jobb

Mari er veldig glad for muligheten hun har fått. – Ingen har gjort det jeg skal gjøre før. Dette betyr at jeg kan utdanne meg og samtidig får jeg litt lønn for det så jeg slipper å ta opp studielån, sier 19-åringen.

Hun synes det er spennende med hele gangen i skogbruket, samt det grønne skiftet. Gode fremtidige jobbmuligheter er også et pluss.

-Skogbruket vil få mangel på folk framover. De fleste er jo gamle, så det er viktig å få inn yngre folk som vil bli i skogen, sier Mari.

Rekruttering av jenter

-Det er flott og ikke minst viktig å få flere jenter inn i skognæringa, som tradisjonelt har vært mannsdominert sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog. -Men det er ingen grunn til det nå lenger fordi alle jobbene i det moderne skogbruket passer like bra for både jenter og gutter. 

-Også tror jeg næringen både blir mer effektiv og flinkere med flere jenter på laget, avslutter Lileng.

Les om saken hos Viken Skog som var på trykk i Gjøviks Blad 05.08.2020.