Nytt utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

Rekrutteringen til matfagene og måltidsbransjen har lenge vært kritisk lav. Det mangler både kokker til måltidsbransjen og fagarbeidere til mat- og drikkeindustrien. Nå har et regjeringsoppnevnt utvalg fått i oppgave å finne ut hvorfor.

Matindustrien er godt representert i utvalget som er ledet av administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Utvalget skal levere sine anbefalinger til tiltak innen desember 2020, og har som hovedoppdrag å finne ut hvorfor rekrutteringen svikter i verdikjeden til mat- og måltidsbransjen, og foreslå målrettede tiltak. Utvalget hadde sitt første møte torsdag 27.02. Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke er med i utvalget.

Disse er med:

 • Grete Ingeborg Nykkelmo, Ungt Entreprenørskap (leder)
 • Arnt Steffensen, Kost- og ernæringsforbundet
 • Børre Krudtå, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Espen Lynghaug, NHO Mat og Drikke
 • Frode Selvaag, Ryfylkekokken
 • Lars Ove Flaten, Nortura
 • Mathias Hopland Eikås, Kokk på Gloppen hotell
 • Merete Helland, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Merethe Lundberg, Norske kokkers landsforening
 • Stine Akselsen, Sjømat Norge
 • Tor-Ivar Furuset, Brimi-kjøken
 • Tove Martens, Destinasjon Røros
 • (Kommer senere) Representant fra en sjømatbedrift

– Dette er viktig for meg. Jeg har store forventninger til utvalget. Regjeringen vil bygge Norge som matnasjon. Moderne matproduksjon krever høy kompetanse langs hele verdikjeden for mat. Vi trenger dyktige fagfolk for å lage maten, servere maten og selge maten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Mat- og måltidsbransjen trenger kompetent arbeidskraft. Matindustrien er Norges største fastlandsnæring med 53.000 ansatte. Dessverre peker pilene i feil retning. Dette er en næring som er både viktig, høyteknologisk og fremtidsrettet, og som kan tilby stabile og varierte arbeidsplasser til dagens ungdom. Vi har fantastiske råvarer i Norge fra både fjord og jord, og vi trenger flere unge med god kompetanse som kan omsette de råvarene til fantastiske matprodukter, både i matindustrien, institusjonskjøkken, restauranter og andre steder, sier Bollestad.

Les også saken som er skrevet på departementet nettsider