Studenter på kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Lørdag 23. oktober fikk 15 skogstudenter på NMBU-Ås og HiNN-Evenstad praktisk innføring i Norsk PEFC Skogstandard ute i skogen. Skogkurs er ansvarlig for gjennomføringen av kurset som er sponset av Velg Skog og PEFC-Norge.

Aktuelt for skogstudenter

Etter studiene starter mange skogstudenter opp i jobber med tømmeromsetning og foryngelse av skogen. Dette er typiske stillinger hvor PEFC krever dokumentasjon på at arbeidstakeren er kurset i sertifiseringsordningen. -Derfor er dette kurset populært og viktig for studentene sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog.

Anna Lena Albertsen (Skogkurs) har ansvaret for feltundervisningen på PEFC-kurset for skogstudentene.

Utvidet perspektiv

Kurset består av både et nettkurs og egen skreddersydd skogdag. I tillegg får studentene en introduksjon til sertifiseringsordningene av Thomas Husum (PEFC Norge) og Anders Q. Nyrud (NMBU).

Den praktiske koblingen får de gjennom en hel dag i felt hvor ulike kravpunkter presenteres og drøftes i felleskap med studentene.

PEFC har i alt 27 kravpunkter i et bredt spekter fra forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak og særskilte miljøverdier.

Tom Steinar Røsåsen (Røsåsen Skogsmaskiner AS) delte sine erfaringer og kunnskap rundt praktiseringen av Norsk PEFC Skogstandard.

VELG SKOG takker for hjelpen

-Jeg vil også rette en spesiell takk til skogbruksleder Hans Martin Hofseth i Viken Skog og Røsåsen Skogsmaskiner AS som bidro til at dette ble en både lærerik og trivelig tur ute i skogen. Der skogbruket faktisk utøves, avslutter Jørn Lileng i Velg Skog.


NORSK PEFC SKOGSTANDARD

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 27 kravpunkter knyttet til hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. I tillegg kommer norske retningslinjer og presiseringer som forklarer og utdyper enkelte krav og forhold der det er behov for det.

Hvert kravpunkt i standarden har innledningsvis en kort beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. Deretter følger de mer detaljerte kravene i form av konkrete tiltak og handlingsrom. Noen av kravene kan være presiseringer av lovpålagte plikter eller være tilleggskrav som går lenger en lovgivningen. Les mer om standarden og retningslinjene  her