Engasjerte skogfagstudenter møtte skognæringen

Ved årets skolestart fikk nesten 40 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) møte Viken Skog på Hønefoss. Her fikk de høre om mange spennende fagområder og jobbmuligheter. Bachelor- og masterstudenter er svært ettertraktet i skognæringen.

En både teoretisk og praktisk næring

Skogdagen startet inne med skogteori og informasjon om Viken Skog og skognæringen. Så bar det ut i skogen hvor studentene fikk møte skogbruksleder Martin Tangen,  produksjonsplanlegger Halvor Ingul og hogstmaskinfører Kristian Westlie.

De var imponert over hvor ivrig og kunnskapstørste studentene var, og alle de gode spørsmålene de hadde.

Studenter ute i et hogstfelt.
Skogfagstudentene sammen med produksjonsplanlegger Halvor Ingul, hogstmaskinfører Kristian Westlie og skogbrukssjef Martin Tangen. Foto: Egil Granum | Velg Skog
–Jeg har fått med meg at de som jobber her er veldig glad i jobben sin. Det er et godt tegn. Så jeg har et veldig godt inntrykk at Viken Skog, sa en tydelig fornøyd Elias Rossetnes fra Grong. Foto: Egil Granum.
– Jeg har en gård som venter på meg hvis jeg har lyst. Nå virker dette veldig interessant, så det ser ut til at det blir gårds- og skogsdrift på meg etter studiene, sier Anne Sophie Mathiesen fra Stor-Elvdal. Hun forteller at hun har jobbet tre år som sykepleier i Trondheim, og har nå skiftet beite og begynt på bachelor i skogfag.

Flere søker seg til skogfag

Stadig flere søker seg til skogfag, og det er optimisme og mange yrkesmuligheter i hele skogsektoren. Professor Line Nybakken som underviser skogfagstudentene ved NMBU, sier det er viktig at studentene får komme ut og se hva som rører seg i den store norske skogsektoren. -Alle leddene fra frø til ferdig treprodukter, og alle de ulike jobbmulighetene ei utdanning innen skog gir. Slik får de forhåpentligvis motivasjon for alle timene inne i auditorier og på lesesaler fremover, fortsetter Nybakken.

Professor Line Nybakken fra NMBU (til venstre) og kommunikasjonsleder i Viken Skog, Helene Nygaardsvik Ruud, synes slike møter er viktig for både studentene og for Viken Skog. Foto: Tone-Lill Amundsen.


Hva gjør en skogeierorganisasjon?

Skogeierorganisasjonene jobber for å sikre grunneiernes rettigheter og rammebetingelser, samt bidra i utvikling av den skogbaserte industrien i Norge. De opererer innenfor en rekke fagfelt og arbeidsområder, slik som tømmeromsetning, skogkulturarbeid, faglig rådgivning, skogtaksering, digitale forvaltningsverktøy, næringspolitikk og samfunnskontakt.  

Skogeierorganisasjoner i Norge:
NORSKOG
NORTØMMER
NORGES SKOGEIERFORBUND
GLOMMEN-MJØSEN SKOG
VIKEN SKOG
AT SKOG
ALLSKOG
SB SKOG


Les den opprinnelige NYHETSSAKEN hos Viken Skog her