ROT-læring om grønn næring i Trondheim

Trondheim, 24. oktober 2023 – Bankhallen i Melhus var vertskap for en spennende dag med ROT-læring om grønn næring, hvor Gerhard Fuglem, en dyktig masterstudent innen skogfag ved NMBU, var til stede for å dele sin ekspertise med engasjerte elever fra 8. trinn.

Arrangementet, som fant sted tirsdag 24. oktober, samlet elever klassevis for å utforske ulike aspekter av grønn næring.

ROT er et kunnskaps- og karrierearrangement som fokuserer på dyr, natur, miljø, mat, klima og skog i bærekraftig utvikling. Elever deltok i aktiviteter knyttet til seks ulike fagområder, inkludert skogbruk, hvor de fikk oppleve alt fra skogshogstsimulatorer til quizer og smaksprøver. Dagen ble avsluttet med et forrykende vitenshow.

Gerhard Fuglem, som er midt i sin mastergradsstudie innen skogfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), var til stede for å holde inspirerende presentasjoner om viktigheten av skogbruk og bærekraftig forvaltning av skogen.

-Det er fantastisk å se så mange unge mennesker interessert i grønn næring og spesielt skogbruk. Jeg delte informasjon om hvordan skogen spiller en sentral rolle i bærekraftig utvikling og hvordan en karriere innen skogfag kan være meningsfull og givende, uttalte Gerhard Fuglem.

Arrangementet ROT-læring om grønn næring har tidligere vært en suksess, og denne gangen var intet unntak. Sjekk ut www.rotdanning.no for mer informasjon og inspirasjon om fremtidige grønne karriereveier!

Arrangementet ble avsluttet med håp om at elevene, etter å ha deltatt på disse praktiske og lærerike aktivitetene, vil bære med seg kunnskapen om bærekraftig grønn næring inn i fremtiden.