Skogfagstudenter hedret av Landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Geir Pollestad delte ut 225 000 kroner i «Velg Skog»-stipend til skogfagstudenter fra NMBU og HINN Evenstad. Se listen over mottakerne her!

Landbruks- og matminister Geir Pollestad, Kari Mørck, Håkon Sandum, Erling Lundberg og Alfsol L. Benjaminsdottir. Foto: Marius Lippestad.

Utdelingen fant sted ved torsdag 16. november ved Landbruks- og matdepartementets kontorer i Oslo. Statsråden holdt en innholdsrik tale for stipendmottakerne og de andre fremmøtte.

Trengs i skogbruket

-«Velg Skog-programmet» bidrar hvert år til å styrke rekrutteringen og kompetansen til skogutdanningen, til organisasjonene og skognæringen. Dere som nå har mottatt stipend har alle sammen markert dere som dyktige studenter, og har gjennom et langt studium tilegnet dere viktig kunnskap som det norske skogbruket trenger i årene som kommer, sa Pollestad.

Rosende ord fra Styreleder i Velg Skog

Inge Myrlund som er personalsjef i Viken skog og styreleder i Velg Skog, holdt også en engasjerende tale til prisvinnerne og tilhørerne. Han poengterte at prisvinnerne har «truffet blink med sin utdannelse», spesielt med tanke på framtidig jobb og jobbmuligheter slik det ser ut i dag.

-Det utdannes få, og alle oss gamlinger er ganske grå, sa Myrlund.

Å jobbe med skog er mer enn bare å plante og hugge trær. Det handler om menneskelig aktivitet og verdiskapning i kombinasjon med skogens bærekraft.

-For noen er skogen et område for rekreasjon og trening, for andre er det industri. Det er ikke alltid det går i hop som mange av dere vil merke! Men hva skulle vi gjort uten skog og industrielt skogbruk? Alt som lages av olje kan lages av tre sies det – og det er nok sant, noen av tinga bare tar litt lengre tid! Også mange andre produkter du ikke kan lage av olje! Uansett hvor dere har endt opp i skogen eller hvor dere ender opp, enten i det private eller offentlige – klasserom eller forskning eller et annet sted ute blant trærne, sa Myrlund.

Han ønsket prisvinnerne lykke til med den videre jobb og reise i næringen og arbeidslivet.

Spleiselag fra skogeierorganisasjonene

De fem stipendene er på til sammen 225 000 kroner, og er et spleiselag mellom skogeierorganisasjonene i Norge. Masterstudentene i skogfag på NMBU får tre stipend på 50 000 kroner for beste karaktersnitt, i tillegg til 50 000 kroner for beste masteroppgave. For skogfagstudentene på HINN-Evenstad er stipendet på 25 000 kroner for beste bacheloroppgave. Oppgavene vurderes av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som legges til grunn er tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidlingen av resultatene.

Må få flere til å velge skog

-På vegne av stipendmottagerne, skogstudentene og næringen må vi takke Landbruks- og matdepartementet og Geir Pollestad som kaster glans over dette viktige arrangementet, sier Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg Skog.

– Vi mangler sårt ungdom som tar høyere skogfagutdannelse. Vi må derfor få vesentlig flere til å velge skogutdanningene og næringen i mange år framover, og denne oppmerksomheten fra statsråden er et viktig bidrag, avslutter Slyngstad.

Velg Skog stipendene i 2023 gikk til:

Beste Bacheloroppgave HINN-Evenstad – 25 000 kr

  • Erling Lundberg

Masterstipend NMBU (de 3 høyest karaktersnitt innen normert tid)– 50 000 kr

  • Håkon Sandum
  • Alfsol Lind Benjaminsdottir
  • Kari Mørck – hun vinner hele 2 priser, da hun også vinner prisen for:

Beste masteroppgave NMBU – 50 000 kr

  • Kari Mørck – betyr at hun får totalt med seg 100.000,- skattefrie kroner i dag.