Skogsoperatørlærlingene ble feiret på Honne

Lørdag 20. november var det duket for faglig påfyll og feiring av landets skogsoperatørlærlinger på Honne. Samlingen ble arrangert av Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Velg Skog.

Dette er første gang det arrangeres egen landssamling for de 29 skogsoperatørlærlingene som deltok.  –Vi synes det var på høy tid å hedre de flotte og dyktige skogsoperatørlærlingene våre sier Bjørn Lauritzen som er fagsjef på skog i MEF. -Skal vi rekruttere og beholde folkene i en av de viktigste yrkesgruppene i skogbruket, må vi også vise hvor mye vi setter pris på dem, fortsetter Lauritzen.

Mange aktuelle temaer

Under fagdelene av samlingen presenterte Skogkurs Norsk PEFC skogstandard og kravpunkt som er spesielt viktige for skogsoperatørene. Norsk Virkesmåling hadde gjennomgang av tømmerreglementet og viste videoer av skader på tømmerstokkene som en skogsoperatør må kunne identifisere. Kvinner i skogbruket snakket om noen av utfordringene som jenter kan oppleve som skogstudenter og skogsmaskinførere.

Årets lærlinger ble Vilde Komperund hos Aaberg skogdrift og Johannes Øverleir hos Nord-Norsk kompetansesenter.

OKAB (opplæringskontoret) fortalte om hvordan de følger opp lærlingene og hadde mange gode og praktiske råd som læringen kan ta med seg videre. Til slutt hadde maskinleverandørene Komatsu og Ponsse interessant innlegg om siste nytt på maskinfronten og hvilke planer de har for videre utvikling av maskinene og firmaene.             

Etter fagprogrammet var det god stemning med bål, gløgg og pepperkaker på Honnetoppen, før festmiddagen med underholdning, taler og prisutdeling.

Hedret årets skogsoperatørlærlinger

MEF og Velg Skog kåret også årets skogsoperatørlærlinger. Terje Varli som er styreleder i MEF Skog overrakte prisene til prisvinnerne, som er på 5000 kroner. Prisen går til en læring som på en eller annen måte har utmerket seg litt spesielt utover det man kan forvente i læretiden.

Terje Varli, styreleder i MEF Skog, delte ut prisene til årets lærlinger og understreket samtidig hvor viktige alle læringene på samlingen var for hele næringen.

Terje Varli sa noen fine innledende ord og gode råd til alle skogsoperatørlærlingene og prisvinnerne, før han leste opp begrunnelsen for prisene og til slutt avslørte vinnerne.

Årets skogsoperatørlæringer ble Vilde Komperud som er lærling hos Aaberg skogdrift og var elev på Lena-Valle Vgs, og Johannes Øverleir som er lærling hos Nord-Norsk kompetansesenter og var elev på Mosjøen Vgs.

Vilde tok et omvalg til skogbruk underveis i skoleløpet, og er nå blitt en dyktig skogsoperatørlæring. Hun er et forbilde for andre som kanskje er i samme situasjon, og som er redd for å ta det store steget over i skogsmaskinene.

Johannes har bidratt både som instruktør og mentor for andre elever, og har vist stor omsorg og tålmodighet i den rollen. Dette har gjort han til en viktig rollemodell for de yngre elevene. 


Litt om skogsoperatørene og utdanningen?

I dag er det ca 270-280 skogsmaskinentreprenører som sysselsetter ca 1.100 skogsoperatører på hogstmaskin og lassbærer. Disse står for så å si all tømmerhogst og utkjøring i Norge.  

De siste ti årene har antall skogsoperatørlærlinger ligget på mellom 40 og 71, med en stigende trend i hele perioden. Nå i koronaåret gikk tallet ned til 59 lærlinger, som er en effekt av pandemien. Med forventet økt avvirkning inn i det grønne skriftet, og et kommende generasjonsskifte i skogsoperatørkorpset, kan det i nær fremtid bli behov for betydelig flere lærlingekandidater.      

Er du elev på ungdomskolen og ønsker å bli skogsoperatørlæring, søker du på en yrkesfaglig naturbruksskole. Der går du første året på Vg1 Naturbruk, før du andre året starter på Vg2 Skogbruk. Etter det er det to år som operatørlæring ute i bedrift (Vg3), før du ender opp med fagbrevet som skogsoperatør.    

Les mer om alle mulighetene på skogfaget på Naturbruk her