Skogfagstudenter hedret av Landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte ut Velg Skog stipend til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Statsråden holdt en innholdsrik og fin tale til stipendmottagerne og de andre tilhørerne. Hun var glad for å få lov til å være med og markere slutten på en lang og viktig utdanning for folk som det norske skogbruket trenger, og hun ga honnør til skogsektoren som har etablert Velg Skog i kampen om ungdommen.

Hun sa at denne regjeringen har store ambisjoner om en økt bærekraftig forvaltning av skogressursene. Vi bør hogge mer tømmer, vi bør bygge opp mer skog og vi bør få til større industriell videreforedling i Norge.
Hun poengterte at for de som skal gjøre jobben kreves det god kunnskap og god innsikt i alle sider av skognaturen og skogressursene trevirkets muligheter. Slik kunnskap får man på universitetet på Ås, NMBU og på Evenstad, Høgskolen i Innlandet.

Rosende ord fra administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Per Skorge som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, holdt også en engasjerende tale til prisvinnerne og tilhørerne. Han understreket viktigheten av rekrutteringen til skogfagstudiene og at næringen fortsetter å tilby attraktive jobber til ungdommene i fremtiden.

Alle med relevante jobber

Det er også gledelig at alle stipendmottagerne har fått spennende og relevante jobber. I alt fra Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog, en Skogsarbeider/linjerydder hos Linnea, en som vitenskapelig assistent i forskergruppen SkogRover på NMBU samt to av prisvinnerne har fått jobb hos Fritzøe Skoger: en som Driftsleder Skogkultur og en annen i prosjektstilling Skogbruk & næringsutvikling.

Spleiselag fra skogeierorganisasjonene

De fem stipendene er på til sammen 225 000 kroner, og er et spleiselag mellom skogeierorganisasjonene i Norge. Masterstudentene i skogfag på NMBU får tre stipend på 50 000 kroner for beste karaktersnitt, i tillegg til 50 000 kroner for beste masteroppgave. For skogfagstudentene på HINN-Evenstad er stipendet på 25 000 kroner for beste bacheloroppgave. Oppgavene vurderes av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som legges til grunn er tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidlingen av resultatene.

Velg Skog stipendene i 2022 gikk til:

Masterstipend NMBU (de 3 høyest karaktersnitt innen normert tid)– 50 000 kr:

  • Gudmund Botnevik
  • Celina Mathiesen
  • Julius Wold

Beste masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Johan Stubsjøen Storås

Beste Bacheloroppgave HINN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Magnus Rohde Moslet

– På vegne av stipendmottagerne, skogstudentene og næringen må vi takke Landbruks- og matdepartementet og Sandra Borch som kaster glans over dette viktige arrangementet, sier Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg Skog. – På veien inn i det grønne skiftet må vi få flere ungdom til å velge skogutdanningene og næringen i mange år framover, og denne oppmerksomheten fra statsråden er et viktig bidrag, avslutter Slyngstad.

Om Velg Skog stipendene

Det er fem stipend til skogfagstudentene som deles ut hvert år av Velg Skog og statsråden på vegne av skogeierorganisasjonene. Stipendene på til sammen 225.000 kroner er et spleiselag mellom skogeierorganisasjonene i Norge. Tre stipend på 50.000 kroner for beste karaktersnitt til masterstudentene på NMBU, og ett stipend på 50 000 kroner for beste masteroppgave. For HINN-Evenstad er stipendet på 25 000 kroner for beste bacheloroppgave. Oppgavene vurderes av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som legges til grunn er tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidlingen av resultatene.

Velg Skog programmet jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging til skogutdanningene, organisasjonene og næringen. Programmet har 23 medlemmer som representerer de fleste skogorganisasjonene i Norge.

Les mer om velg skog her
Les hele nyheten hos departementet her