Velg Skog delte ut 225.000 kroner til skogfagstudenter

Det var Landbruks- og matminister Bård Hoksrud som overrakte Velg Skog stipend på til sammen 225.000 kroner til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).

Stipendene skal bidra til rekruttering av nye studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringa har behov for i årene som kommer, sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog.

Velg Skog

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Skog- og trenæringen er en komplett verdikjede som har en stor og viktig betydning i det grønne skiftet vi står overfor i dag og i framtiden. Produktene vi henter fra skogen har forutsetninger for å øke i omfang, men da er vi avhengig av nye kloke hoder i hele kjeden.

Fem studenter fikk stipend

Et masterstipend på 50 000 kroner ble delt ut til tre skogmasterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid.

I tillegg deles det ut et stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU. Vinneren av dette stipendet hadde en oppgave med tittelen Vaksinering av gran – fysiologiske og morfologiske effekter av metyljasmonat.

Beste bacheloroppgave ved INN – Evenstad ble belønnet med et stipend på 25 000 kr. Tittelen på denne oppgaven var Variasjon i høstskudd og toppskader hos gran (Picea abies): Påvirkning av vekstforhold og genetikk.

Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

Mottakerne av stipendet
Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog sammen med Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Stipendene for 2018 gikk til:

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Kine Fliflet fra Lillehammer
  • Erik Ødegård fra Trysil
  • Ola Westby Aamodt fra Hamar

Masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Thomas Olufsen Skrautvol fra Ås

Bacheloroppgave INN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Maren Lomsdal fra Søndre Land

Lurer du på noe kan du ta kontakt med Jørn Lileng E-post: jl@nhomd.no Telefon: 470 38 824