Stipenddryss til skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Statsråden utrykte stor glede over å få være med på stipendutdelingen, og ønske ungdommene velkommen til en viktig næring som trenger unge folk med god kompetanse. -Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

Les hele nyheten hos departementet her

En hilsen fra styreleder og rektor

Styreleder i Velg Skog, Olav Veum og rektor ved NMBU, Sjur Baardsen hadde også en hilsen til stipendmottagerne og skogstudentene. De understreket viktigheten av å sikre rekruttering til både skogstudiene og næringen i fremtiden. At vi trenger egne skogfagsutdanninger og at næringen tilbyr tilstrekkelig med interessante og spennende jobber. Ungdommene er den viktigste ressursen næringen har.

De fem skogfagstudentene fra NMBU og HINN-Evenstad som mottok Velg Skog stipendet fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Fem skogfagstudenter hedret 

Velg Skog stipendene er et spleiselag mellom alle skogeierorganisasjonene i Norge.

Et masterstipend på 50 000 kroner deles ut til tre masterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid. I tillegg er det stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend på 25 000 kr for beste bacheloroppgave ved HINN – Evenstad.  Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

Alle stipendmottagerne har allerede fått et bredt spekter av relevante jobber ute i det private næringslivet, i forvaltningen og innenfor forskningen.

Velg Skog stipendene i 2020 gikk til:

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Anders Askerud Ringstad
  • Johanna Sætherø Steen
  • Maximilian Matthias Zimmermann

 Beste masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Eivind Handegard

Beste Bacheloroppgave HINN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Nils Hidle Gedde

Velg Skog er takknemlig 

På vegne av stipendmottagerne, skogstudentene og næringen takker Velg Skog for det flotte heldigitale arrangementet LMD med statsråden i spissen stelte i stand. -Dette stipendet, som vi er så heldige at statsråden deler ut, er virkelig noe som blir lagt merke til utover skogbruket sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog. -Og det er bra for skognæringen som trenger å rekruttere ungdom fra alle mulige miljøer og med forskjellig bakgrunn, avslutter han.  

VELG SKOG jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av skogsektoren, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening, NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.