Ungdom som læremestere for skognæringen

I et samarbeidsprosjekt mellom Velg Skog og bladet Norsk Skogbruk skal ungdom gi råd til skognæringen i bruk av sosiale medier. Målsetningen er å finne de beste plattformene for kommunikasjon mellom skognæringen, studenter og allmenheten.

Ungdomsredaksjonen er godt i gang med å teste ut forskjellige medier og finne den mest effektive måten å nå ut til andre ungdommer på. Redaksjonen har egne sider i bladet Norsk Skogbruk, er på facebook, en egen instagram-konto og spiller inn podcaster. Antall følgere har steget raskt og er nå rundt 630. Flesteparten er mellom 18-24 år, som er innenfor prosjektets målgruppe.

Produktiv redaksjon

Redaksjonen har ikke ligget på latsiden siden oppstarten, med i alt 22 artikler fra et vidt spekter av temaer. Alt fra skogbrukslinjene på Naturbruk Vgs, skogfag på høyere utdanning og skogsmaskinlærlingene. Pluss flere andre temaer som ungdommene er opptatt av, slik som konsekvensene av koronapandemien. Tre podcaster har de også rukket og lage, med samtaler fra skogfag på NMBU, HiNN Evenstad og en skogsmaskinlærling. 

Prosjektet som ble etablert i fjor, går over tre år og har fått midler fra Nasjonale rentemidler hos Landbruksdirektoratet. I tillegg stiller Velg Skog og Norsk Skogbruk opp med egeninnsats i prosjektet.

Bidraget fra skogorganisasjonene har vært viktig for prosjektet med ungdomsredaksjonen.

Gratis skogmagasing

I prosjektet gis det også gratis skogblader til alle skogstudentene på Naturbruk Vgs, Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Norges miljø- og vitenskapelige universitet (NMBU). Egne sponsormidler fra flere aktører i skogbruket og entreprenørbransjen har muliggjort dette tilbudet.

-Her har virkelig næringen noe å lære av den yngre generasjonen sier Jørn Lileng i Velg Skog. Jeg ser frem til sluttfasen hvor vi skal oppsummere og analysere resultatene og anbefalingene fra ungdommene. Vi som ikke har vokst opp med dagens skog av kommunikasjonsmedier har mye å lære, avslutter Lileng.

Videre planer

Ungdomsredaksjonen har mange spennende planer videre som er verdt å følge. Her kan nevnes intervjuer av arbeidsgivere og nyutdannede skogbrukere, bruk av droner i undervisningen pluss små og store saker i skogbruket som ungdommene er nysgjerrige på.

Hold deg oppdatert med ungdomsredaksjonen her