Høgskolen i Innlandet styrkes i samarbeid med NWC

For å styrke sin forskning på skogbruk og treprodukter ble Høgskolen i Innlandet (HINN) medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC) i sommer.

– NWC representerer hele verdikjeden og er et aktivt og innovativt miljø som skaper både forretningsmessige verdier og verdier for samfunnet knyttet til det grønne skiftet. Innovasjon og entreprenørskap er viktig og vil bli enda mer viktig framover om vi skal lykkes med den nødvendige omstillingen. Det skal vi være en del av, sier Nils Kvilvang som leder Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet (HINN). – Høgskolen gjør med dette et strategisk grep for å få en enda tettere kobling til sentrale aktører innen det som er et satsingsområde for HINN – bioøkonomi og det grønne skiftet, fortsetter han.

Akademisk parhest med NTNU

Institutt for skog- og utmarksfag (HINN) koordinerer sine aktiviteter i NWC hvor flere institutter og fakulteter kan bli involvert. Blant annet er Norges teknisk- vitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim en del av næringsklyngen. -Kvilvang sier HINN og NTNU utfyller hverandre og sammen kan bli en akademisk parhest med mange interessante muligheter innenfor forskning, utvikling og utdanning.

NWC eies av Glommen Mjøsen skog, Statskog, Gausdal Bruvoll, Moelven industrier, Hunton fiber, Forestia, Boligpartner, Kontur arkitekter, Begna bruk og NTNU.

Skogstudiet på Campus Evenstad

Instituttet for skog- og utmarksfag ligger på Evenstad midt i Østerdalen, og er ett av tre studiesteder ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, med ca 70 ansatte og 220 studenter.

Evenstad tilbyr utdanninger innen skog- og utmarksfag, jakt, fiske og naturveiledning, bioenergi og anvendt økologi. Det er mulighet for kortere eller lengre opphold i utlandet i løpet av studietiden, og det legges opp til at studentene får mulighet til å jobbe tett sammen med ansatte på spennende forskningsprosjekter.

Evenstad ligger i hjertet av Østerdalen i Stor-Elvdal kommune, og distriktet innbyr til et allsidig friluftsliv og har ypperlige forhold for jakt og fiske for studentene.

Les mer om Norwegian Wood Cluster (NWC) 

Les mer om Institutt for skog- og utmarksfag (HINN)