Ragnhild Ranstorp Karlstad

Møt Ragnhild, en lidenskapelig skogbiologisk rådgiver i Viken Skog SA. Raghild er opprinnelig fra Hobøl i Indre Østfold, men har nå nylig slått seg ned i Ski med sin samboer etter fem år i Ås. Hun vokste opp på gård og hatt skogen rundt seg på alle kanter og det har satt dype røtter. Med […]

Møt Ragnhild, en lidenskapelig skogbiologisk rådgiver i Viken Skog SA. Raghild er opprinnelig fra Hobøl i Indre Østfold, men har nå nylig slått seg ned i Ski med sin samboer etter fem år i Ås. Hun vokste opp på gård og hatt skogen rundt seg på alle kanter og det har satt dype røtter.

Med en bachelor i biologi og en master i naturforvaltning fra NMBU i Ås har hun fått øynene opp for skogen som mer enn bare et landskap; den er et komplekst økosystem som huser utallige arter. Dette engasjerer Ragnhild som biolog og vekker hennes nysgjerrighet for artsmangfold.

– Naturfag og biologi har alltid vært mine favorittemner på skolen, og det falt seg derfor naturlig å gå den veien i videre studier, deler Ragnhild.

I Ragnhilds øyne er det beste med en jobb i skogbransjen den varierte naturen av arbeidet. Hun setter stor pris på den perfekte balansen mellom kontorarbeid og feltarbeid, og gleder seg over muligheten til å være ute.

Ragnhild er klar over den viktige rollen hun, sammen med kollegene i Viken skog, har når det kommer til å forvalte en fornybar ressurs og bevare det biologiske mangfoldet. Selv om mye allerede er oppnådd, tror Ragnhild at det er mer å gjøre for å møte utfordringene som ligger foran, og hun er fast bestemt på å være en del av denne utviklingen. Med en dyp forståelse av skogens kompleksitet og en tro på bærekraftig praksis, er Ragnhild en verdifull tilvekst til skogambassadørteamet.

Ragnhild er fullt klar over den avgjørende rollen hun, sammen med sine kolleger i Viken Skog, spiller i forvaltningen av en fornybar ressurs og bevaringen av det biologiske mangfoldet. Selv om mye allerede er oppnådd, tror Ragnhild at det fortsatt er mer å gjøre for å møte utfordringene som ligger foran. Hun er fast bestemt på å være en del av denne utviklingen. Med en dyp forståelse av skogens kompleksitet og en tro på bærekraftig praksis, er Ragnhild en verdifull tilvekst til skogambassadørteamet.

Les hele intervjuet med Ragnhild