Martin (30) kommer hjem til drømmejobben som skogbruksleder

Martin Tangen fra Ringerike så for seg jobben som skogbruksleder allerede da han begynte å studere på Høgskolen i Innlandet.

(Artikkelen først publisert av Ole Edvin Tangen. Ringerikets Blad. 02. juli 2020)

30-åringen har en fersk bachelorgrad i skogbruk fra Høyskolen i Innlandet, og hele sommeren i fjor hadde han sommerjobb i nettopp Viken Skog.

– Da jeg tok kontakt med Viken Skog for å høre om sommerjobb i skogavdelingen var det ingen planer for det den sommeren.

Men da personalsjef Inge Myrlund besøkte skolen til Tangen på Evenstad for å snakke om rekruttering, benyttet studenten muligheten til å spørre en gang til.

 Inge Myrlund tok meg på ordet og sa at det skulle de få til. Skal si jeg ble glad for at jeg ikke tok et nei for et nei, sier Tangen og smiler.

Opplæring

Etter at bacheloroppgaven var levert, fikk han noen dager med sommerferie før han begynte med opplæring med skogbruksleder Tallak Dieset. Dieset går over i ny jobb i august, og det er Tangen som overtar ansvaret for Sokna og Ådal.

– Jeg ser skikkelig fram til å komme ordentlig i gang. Jeg kommer lett i kontakt med folk så denne jobben passer meg godt. Jeg vil fokusere på imøtekomme skogeier med de ønsker han eller hun har og tilpasse etter behov for den enkelte skogeier, sier han.

– Hvorfor ønsket du å jobbe her i distriktet?

– Jeg er jo glad i plassen min. Er oppvokst i Åsa, og det var en jobb i Viken Skog jeg planla da jeg begynte på studiene for tre år siden. Det viktigste blir å følge opp skogeiere og gi dem gode råd om hva de kan gjøre med eiendommen sin.

NYUTDANNET: Martin Tangen (30) fra Åsa er nettopp ferdig med en bachelorgrad i skogbruk. Nå har han fått fast jobb. Foto: Linda Camilla Strømsod.

30-åringen merker at det er stor interesse for skogfaget siden det er en del av det grønne skiftet. Han er spesielt opptatt av ungskogpleie, det vil si å bedre vekstforholdene for de trærne som vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Variert arbeidsbakgrunn

Den nyutdannede skogbrukslederen var riktignok innom flere forskjellige yrker før han fant sin plass i skogen. Etter førstegangstjenesten i Bardufoss kjørte han gravemaskin i halvannet år, før han jobbet med logistikk og delesalg i flere år.

 Etter fire år uten vindu på kontoret fant jeg ut at det var greit å se dagslys igjen. Jeg fikk jobb som produksjonsarbeider i Spenncon Rail, men fant ut at jeg ville satse på en utdannelse.

– Føler du at du har tatt riktig valg nå?

– Ja, absolutt. Jeg er interessert i jakt og friluftsliv, så interessen kommer derifra. Skogfaget virket spennende, og kombinasjonen med å være ute i skogen og være i kontakt med folk gir meg mye. En annen grunn til at jeg valgte faget er fordi det står så mye om skog og skognæringen i mediene. Det at skogen er fornybar gir uante muligheter, mener 30-åringen.