Flere jenter til skogfagstudiet på NMBU

Av 31 nye studenter som møtte til studiestart til skogfag på NMBU, var det i år 13 jenter. Dette er kanskje den høyeste andelen av jenter noensinne.

– Jeg håper jo at dette er starten på en trend, for jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være færre jenter enn gutter på dette studiet! Kanskje er skogens viktige rolle i klima- og miljøkamp noe som tiltrekker flere jenter. At fokuset på skog i samfunnet ikke bare er kubikk og penger nå for tida. Dette sier professor og foreleser ved NMBU Line Nybakken under et studentbesøk hos Viken Skog, hvor de fikk presentert det praktiske skogbruket nettopp der det foregår. Ute i skogen.

Professor Line Nybakken (NMBU) tror de unge begynner å se at skogen er en fremtidsrettet og spennende næring, ikke minst som en del av løsningen i klima- og miljøkampen.

-Skogen er en trygg arbeidsplass for framtida. Ikke minst ser vi at den allerede gir stadig mer varierte arbeidsplasser, noe jeg tror vil fortsette. Vi trenger flere folk som utdanner seg på skog, folk fra alle deler av landet og med ulik bakgrunn. Så skal vi på NMBU prøve å tilby dem en utdanning som gir en god og bred bakgrunn, i tillegg til spesialisering i ulike retninger innen alt fra driftsteknikk til biologi, fortsetter Line Nybakken.

Margrete Magnussen (28) fra Sarpsborg har en bachelor innen IT. Etter en stund med jobbing med IT gikk hun lei og ønsket å jobbe med noe som engasjerte henne.

Margrete Magnussen (28), en av de nye skogfagstudentene, sier hun alltid vært opptatt av skog naturvern. Men, nå i den senere tid har hun virkelig fått øynene opp for et aktivt skogbruk. -Det er jo helt essensielt med et aktivt skogbruk. Jeg har blitt litt «frelst» og har lært så mye bra i dag om hvordan det er å jobbe i skogbruket. Også må jeg si hvor imponert jeg er over skogsentreprenørene. Tidligere hadde jeg vel kanskje en litt forutinntatt holdning til de som satt i store skogsmaskiner og hogg ned skogen, men det er jo de som virkelig elsker skogen! De innehar enormt mye kunnskap og har strenge miljøkrav som de må følge. Jeg er så fornøyd med å gå skogfag for å lære mer om skogbruket og få en utdannelse som er i en fremtidsrettet næring, sier den entusiastiske studenten.

Maria Groven (20) fra Seljord i Telemark har gått skogbrukslinjen på Søve og også jobbet en del ved siden av skolen i skogen med blant annet ungskogpleie.

Maria Groven (20) sier det var artig å komme ut på en drift å se hva som skal til før, under og etter hogsten. Det virker veldig interessant å være skogbruksleder. Jeg er veldig fornøyd med studievalget mitt sier hun.

Cecilie Bjerkeset (21) fra Levanger i Trøndelag er opptatt av klima og miljø.

Cecilie Bjerkeset (21) fra Levanger i Trøndelag valgte å studere skogfag fordi skogen er så viktig for karbonfangst. -Jeg har lyst til å fokusere på nyplanting av trær. Skogen er en viktig løsning for klimaproblemet. Biolog-siden og vern opptar meg også er jeg opptatt av kjemi, jeg er veldig fornøyd med valg av studie, sier Bjerkeset.

Velg Skog håper trenden fortsetter

-Det er mange piler som peker i riktig retning når det gjelder søkertallene og bevistheten rundt alle de spennende og fremtidsrettede jobbene i skogsektoren. Og flere jenter gjør skogbruket bedre rustet framover, sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog. Vi får håpe dette blir en varig trend avslutter han.

Les hele saken hos Viken Skog og alle skogstudentene som blir intervjuet ute i skogen.