Populært og lønnsomt med sommerjobb i skogen for ungdom

I sommer har 66 spreke gutter og jenter jobbet med ungskogpleie og planting i 13 kommuner i Innlandet. Prosjektet Jobb for ungdom (JOB:U) ledes av Skogselskapet med god drahjelp fra skognæringen og kommunene.

Fornøyd prosjektleder

Prosjektleder Lars Erik Rønningen i Skogselskapet er fornøyd med det høye søkertallet (236 stk.) til årets sommerjobber og den rekordstore deltagelsen, ikke minst de 15 jentene.

– Vi vet at dette funker som en rekrutteringsarena til skogbruket sier Rønningen.
31 % av de som deltok på tilsvarende prosjekt i fjor sommer har startet på en skogutdannelse.

– Dette gir langsiktig rekrutteringseffekt til næringen og skogutdanningene, fortsetter han.

Før ungdommene gikk i gang med ryddedagene fikk de både teoretisk og praktisk opplæring.

Ungdommer som har sommerjobb i skogen.
Foto: Velg Skog

Bedre økonomi og tømmerkvalitet

Det ideelle tidspunktet for ungskogpleie er når trærne er 1,5 – 4 meter høye. Her settes det igjen en kombinasjon av produksjonstrær og løvtrær som både skal sikre tømmerkvaliteten og hensynet til biologisk mangfold.

Bruker skogeierne samtidig skattefordelen i skogfondet, sikrer de svært god avkastning til sine etterkommere. Samtidig blir det bedre virkeskvalitet som skog- trelastindustrien skal nyttiggjøre seg av, og til syvende og sist fornøyde sluttkunder. Med andre ord en serie av vinn-vinn effekter.

God stemning og frisk luft

Det er ingen tvil om at ungdommene stortrives med årets sommerjobb.  

– Det fine med denne jobben er at du lett ser resultater, du får være ute i frisk luft og får solskille, smiler Even Galåsen, som er en del av arbeidslaget på Stange/Romedal. En av totalt 20 arbeidslag i prosjektet.

Noen av ungdommene fikk også se skogsmaskin i drift, besøkt sagbruk og prøvd seg på skogplanting og tømmermåling.

– Det er moro og gøy med litt motor. Legg vannflaska i fryseren og husk å drikke vann. Ikke gå på samme feil som meg med å drikke for lite, da blir man ustø på beina, sier Elise Hagen.

En hel næringskjede

Flere av Teamene har gjennom JOB:U også fått se mer av næringskjeden i skogbruket, ved å besøke sagbruk, skogsmaskin i drift og prøve planting og måling. – Som en del av rekrutteringen ønsker vi at arbeidslagene skal få se mer av skogbruket og hilse på fremtidige arbeidsplasser, sier Lars Erik Rønningen. 

Velg Skog ønsker flere sommerjobber til ungdom 

-Dette er et kjempebra prosjekt sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog. -Ungdommene får nytte og glede av kunnskapen i mange år fremover, og nye muligheter for sommer- og helgejobber senere. -Dette er bra for både skogeierne som øker kvaliteten på fremtidsskogen og ungdommene som tjener gode penger. -Sånne ungdomsprosjekt vil vi gjerne ha mer av i hele landet avslutter Lileng.  

Viktige samarbeidspartnere

Rønningen retter også en stor takk til samarbeidspartnerne og sponsorene i prosjektet. -Uten disse ville det ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet, avslutter han.

Samarbeidspartnerene i JOB:U prosjektet: Glommen Mjøsen Skog,  Stora Enso, SB Skog, Skogkurs, Innlandet Fylkeskommune, OKAB, Husqvarna, Solør Vgs. avd. Sønsterud og Velg Skog.


Historien om JOBU-motorsagen

JOBU var en norskprodusert motorsag i perioden 1948–1979. JOBU var lenge verdens største motorsagfabrikk og markedsledende i Norge. De hadde salgskontorer i både England, Sverige og Finland, og stor eksport til USA. Industrieventyret startet i 1946 da trelasthandler Trygve JOhnsen og børsemaker Gunnar BUsk utviklet den første prototypen (17 kg) med en Villiers hjelpemotor for sykkel som kraftkilde, sagkjede fra en snekkermaskin og primus til bensintank. Men det er modellen JOBU Junior fra 1952 (10 kg), mange mener var verdens første motorsag som i praksis fungerte til motormanuelt skogsarbeid. I 1960 kom modellen JOBU Tiger med lavere vekt ytterligere fremskritt, og som teknisk er ganske lik dagens motorsager. Etter oppkjøp og fusjoner ende JOBU opp hos svenske Elektrolux, som etter hvert la ned produksjonen av JOBU-sagene.