God jul & godt nyttår!

2023 har vært et travelt og begivenhetsrikt år for Velg Skog. Med implementeringen av ny strategi og lanseringen av to flotte prosjekter, har organisasjonen styrket sitt engasjement for å fremme skogfaget og tilby spennende muligheter for unge skoginteresserte.

Kort omtale av noen av hovedpunktene:

Ambassadør-nettverk: Et av årets høydepunkter er etableringen av et Ambassadør-nettverk bestående av unge voksne i skognæringen. Ambassadørene deler innsikt og erfaringer om skogfaget gjennom sosiale medier, skaper bevissthet og engasjement blant jevnaldrende. Prosjektet setter fokus på skogbransjens mangfold og muligheter med mål om å rekruttere flere til denne viktige næringen.

Nasjonalt JOB:U prosjekt: Et annet initiativ er oppstarten av Nasjonalt JOB:U prosjekt, som gir ungdommer sommerjobb i skogen. Dette prosjektet ikke bare gir verdifull arbeidserfaring, men også en praktisk forståelse av skogbrukets viktighet.

Utdanningsmesser og foredrag: Velg Skog har deltatt aktivt på utdanningsmesser og holdt inspirerende foredrag for ungdomsskole- og videregående elever landet over. Denne direkte kontakten med unge mennesker er avgjørende for å formidle skogfagets potensial og karrieremuligheter.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: Velg Skog har utstrakt samarbeid med alle utdanningsinstitusjoner, inkludert naturbruksskolene som tilbyr vg2 skogbruk og høyskoler/universitet. Årets aktiviteter med NMBU Ås inkluderer blant annet to skogfagkvelder med skogeierforeningen, hvor jobbmulighetene med en bachelor og master i skogfag ble presentert. Fra høsten 2024 vil HINN Evenstad tilby en deltids-master i bærekraftig skogforvaltning, og det er planer om et nytt studium i bachelor skogfag i samarbeid med NORD Universitet fra høsten 2025. Disse programmene vil gi studenter dyp innsikt i skogbransjen og forberede dem på utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning.

Rekrutterings- og kompetanseforum: Velg Skog etablerte dette forumet hvor det sitter en representant fra alle de ulike skogeierorganisasjonene med felles mål om å øke rekrutteringen til skogfagetstudiet. Tusen takk for godt samarbeid i året som er gått.

Fremtidsperspektiver: Flere spennende aktiviteter står på trappene i 2024 og med disse initiativene og fremtidsutsiktene håper Velg Skog å tiltrekke flere studenter til skogfaglige studier. Dette vil bidra til å møte næringens og offentlig forvaltnings økende behov for skogfagkompetanse. Vi ser frem til et 2024 fylt med vekst, læring og suksess i skogen!

God jul og godt nyttår fra Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg Skog.