Sommerjobb som ambassadører i skogbruket

20 år gamle skogstudent Mads Øverstuen skal sammen med åtte medstudenter være pådrivere for ungskogpleie og annen skogkultur for Glommen-Mjøsen Skog i sommer.

(Utdrag av nyhet hos www.glommen-mjosen.no 01.07.2020. Av Silje Ludviksen)

Mads Øverstuen forteller at han hadde lyst på en sommerjobb som hadde med skog å gjøre, både for å få arbeidserfaring og kunnskap som han kan bruke videre i skogstudiet. Han er ferdig med første året på skogfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Fra før har han gått naturbruk og skogbruk fra Lena videregående skole. -Det som blir mest ålreit blir å se på aktuelle felt, prate med skogeierne, planlegge gode skjøtselstiltak og deretter se at det kan bli fine resultater, avslutter han.

Dette er første gang Glommen-Mjøsen Skog knytter til seg så mange studenter samtidig for sommerjobb. Studentene skal jobbe i hele geografien til Glommen Mjøsen Skog. De søkte etter folk som kan snakke med skogeiere om skogkultur eller hjelpe til med å organisere de som planter og rydder ungskog.

Skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog ser fram til samarbeidet med studentene. Foto: Silje Ludvigsen.

-Målet er å hjelpe skogeierne å øke verdien på egen eiendom ved å gjøre gode og målrettete skogkulturtiltak til rett tid, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. Det er en flott og motivert gjeng. De har alle relevant faglig bakgrunn og går i tillegg gjennom et nettbasert kurs som heter Skogskjøtselsskolen. Vi tror studentene vil bidra positivt til godt trøkk på ungskogpleie gjennom hele sommeren, sier Jan Gaute Lie. 

Med hjelp av digitale kart skal skogstudentene sjekke hvilke bestand som kan være aktuelle for gode skjøtselstiltak. De har allerede tatt kontakt ut til noen skogeierne som så langt virker både interesserte og ivrige etter å høre mer om studentenes anbefalinger.

Skogstudentene samlet på oppstartsdagen på Elverum med blant annet skogsjef Jan Gaute Lie (t.h) og administrerende direktør Gudmund Nordtun (midten) i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Øystein Haugerud.

Les hele nyheten hos Glommen-Mjøsen her.