Kvinnenes vaktbikkjer i skogbruket

Organisasjonen Kvinner i skogbruket jobber med å få flere jenter til å velge skogbruk og setter søkelyset på hva som må til for å bedre kjønnsbalansen i næringen.

– Vi har mange prosjekt og aktiviteter pågang for å markere kvinnenes plass i skognæringen, og få flere jenter til å velge skogbruk, sier Godtlund. – Spesielt vil jeg fremheve vårt ny oppstartede prosjekt hvor vi ønsker å skape et nettverk for unge jenter som studerer skogbruk og som akkurat har gått ut i arbeidslivet. Vi ønsker å komme i kontakt med jenter som vil være med å starte opp dette nettverket, fortsetter hun.  

Britt Godtlund er opptatt av at det fortsatt er nødvendig å markere kvinnenes plass i skognæringen og skape egne kvinnenettverk. Både i Norge og internasjonalt er det utfordringer med kjønnsbalansen i skogbruket. En kjønnsandel på 20 % ansees om en kritisk grense for å kunne skape gode miljøer for det underrepresenterte kjønn. Og målsetningen må være å ha like mange jenter og gutter både i utdanningene og i arbeidslivet mener Godtlund.

Britt Godtlund, daglig leder i Kvinner i skogbruket, ønsker at jenter og kvinner tar kontakt. Tlf.: 917 42 922. E-post: brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no.

Økt eierskap til skogen

Kvinner i skogbruket har også startet opp et kurs de kaller ‘Krasjkurs i skogbruk for kvinner’. Her fokuseres det på den grunnleggende forståelsen og begrepsavklaringer i skogbruket. Kurset ønsker å stimulere til økt glede og aktivt eierskap til skogen. Kurset handler også om å møte andre kvinnelige skogeiere og skape et nettverk hvor man kan søke inspirasjon og kunnskap.  

Lyden av skogbruk

Podkasten ‘Lyden av skogbruk’ lages også av Kvinner i skogbruket. Har får du innblikk i mange ulike jobber innen skogbruk. Du møter blant annet skolelever, ungdom med sommerjobb og en skoghistoriker. I podkasten bruker de tid på å forklare ord og uttrykk som gjestene bruker.

Stort engasjement

Kvinner i skogbruket er også aktivt deltagende i prosjekt som jobber med nettverksbygging med Sverige og de andre nordiske landene, samt prosjekt som kartlegger jentenes situasjon under skogutdanningene.

VELG SKOG – skognæringen sier velkommen til jentene

– Vi trenger flere jenter som velger skogutdanning og jobb i sektoren sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog. – Bedre kjønnsbalanse er noe hele næringen ønsker og som er helt nødvendig for å løse fremtidens skogoppgaver på en best mulig måte. Derfor gjør Kvinner i skogbruket en viktig jobb, avslutter Lileng.


Kvinner i Skogbruket (www.kvinneriskogbruket.no) ble stiftet i 1986. De jobber for å øke kvinners deltakelse og engasjement innenfor hele skogbruket, og vektlegger spesielt kvinnenettverk og samarbeid. Organisasjonen har ca. 350 medlemmer som omfatter skogeiere, odelsjenter, skogsarbeidere, studenter, skoleelever, ansatte innenfor skogbruk både offentlig og privat og kvinner som er glad i skog. Både organisasjoner, institusjoner, bedrifter og privatpersoner kan tegne medlemskap. Møt de på InstagramFacebook og Facebook for medlemmer