Rekordinteresse for skogfagstudier ved NMBU og HINN Evenstad

Interessen for skogfagstudier har nådd nye høyder for høstsemesteret 2024, med en markant økning i søkere til bachelorprogrammet ved NMBU og det nye master deltidsstudiet ved HINN Evenstad.

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har det aldri før vært så mange søkere til bachelor skogfag, med 346 søkere totalt. Dette er en økning fra 290 søkere året før. Av disse søkerne har hele 82 oppgitt skogfag som førstevalg, mot 59 søkere året før. 

– Dette er helt fantastisk. Dette betyr over 30 prosents økning i antall søkere som har skogfag som førstevalg, sier Line Nybakken som er professor ved NMBU, og takker Velg Skog for å ha bidratt til så gode resultater!

Samtidig har Høgskolen i Innlandet (HINN) på Evenstad opplevd lignende suksess med sitt nye deltidsstudium, Master i Bærekraftig Skogforvaltning. Til tross for å ha planlagt bare 20 plasser, har de mottatt hele 70 søkere og håper nå å kunne ta inn 30 studenter fra høsten 2024

I tillegg viser statistikk fra naturbruksskolene betydelig vekst, med økte tall både for antall elever som fullfører VG2 skog og antall løpende lærlinger (2-årig løp), som nå står på 89 mot 77 året før.

– Jeg er utrolig glad for å se at de mange markedsføringsaktivitetene vi har gjennomført de siste årene gir konkrete resultater med økt tilstrømming av studenter. Det ser ut til at ungdom er i ferd med å få øynene opp for hvilke fantastiske arbeidsmuligheter som finnes i skognæringen, sier Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg Skog.

– Jeg vil rette en takk til alle våre samarbeidspartnere, rekrutterings- og kompetanseforum og ikke minst selskapet Apriil PR, som drifter ambassadørnettverket vårt og har hjulpet oss å skape disse resultatene, sier Slyngstad.

Se ressursside for mer statistikk og informasjon om skogfagstudiene.