Satser på skogfag i Steinkjer

Fra høsten 2025 kan du studere skogfag ved Nord universitet i Steinkjer. Den nye bachelorutdanningen blir til i tett samarbeid med skogbruksmiljøet i Trøndelag.

Norges eneste skogfagutdanning nord for Dovre blir unik på flere vis. Som skogstudent ved Nord universitet i Steinkjer blir du del av et aktivt og allsidig fagmiljø innen skog.

– Her er både skognæringen, skogforskningen og skogforvaltningen i samme bygg som universitetet. Det vil studentene merke veldig godt, mener Amy Elizabeth Eycott, førsteamanuensis ved Nord universitet og leder for utviklingen av skogfagutdanningen i Steinkjer.

Les hele saken her