Skogen i fokus på Sønsterud skole

Sønsterud skole arrangerte skole-skogdag fredag 21. april og familiedag med «Skogen i fokus» lørdag 22. april

Skole-skogdag

Fredag 21. april ble det arrangert skole-skogdag på Sønsterud skole. Velg Skog stilte med ny utestand og 3 skogfag-studenter, i tillegg til daglig leder i Velg Skog, Kristin Slyngstad.

På bilde fra venstre: John Arne Torp (Skogfagstudent Evenstad), Elise Johansen Hagen (Skogfagstudent NMBU) og Simon Haugom Nordengen (skogstudent Evenstad)

Velg skog holdt foredrag for alle 9.klassinger fra nabokommunene Åsnes og Grue om hvorfor de burde vurdere en utdannelse innen skogbruket. De fikk prøve skogsmaskinsimulator og skytesimulatorer og besøkt ulike stands fra skognæringen. 

Med strålende sol og 130 lovende 9.klassinger ble dette et meget vellykket arrangement.

Skogen i fokus

Lørdag 22. april ble det arrangert åpen skogdag for hele familien på Sønsterud skole. Her ble det holdt foredrag om skogbruk og dens fremtidsutsikter, det ble arrangert aktiviteter som rebusløp, natursti, skogsmaskinsimulator og skytesimulator. Det var også mulig å besøke ulike stands fra skognæringen. På kvelden ble det arrangert SkogPub.

En vellykket helg for barn, unge og voksne på Sønsterud skole.