PEFC kurs for skogfagstudentene på Evenstad og NMBU

Velg Skog, PEFC Norge og Skogkurs arrangerte PEFC kurs for skogfagstudentene på Evenstad og NMBU.

Norsk PEFC Skogstandard består av 30 kravpunkt som til sammen setter standarden for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at ved å følge standarden, skal resultatet være et skogbruk der både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn ivaretas. Hensikten med studentkurset var å gi de kunnskap om kravpunktene i skogstandarden og forstå den praktiske betydningen for forvaltning og drift av en skogeiendom.

Dette kurset trengs før en for eksempel kan starte i en jobb som skogbruksleder eller tømmerkjøper.

Total arbeidsmengde var ca. 25 timer og bestod av både digital undervisning, nettforelesning samt feltdag som her i Romedal lørdag 15. april.
19 skogstudenter meldte seg på årets kurs. 

Tilstede foruten studenter var:

  • Anna Lena Albertsen, Skogkurs
  • Johan Stener Maagaard, Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog som viste frem ulike skoger hvor det har blitt hogd
  • Kristin Slyngstad, Daglig leder i Velg Skog