Skogbruksleder

En skogbruksleder er ansatt i en skogeierforening eller hos en privat aktør som kjøper og videreselger tømmer. Skogbrukslederen er kontaktpersonen til skogeieren og har mange ansvarsområder avhengig av hva skogeieren trenger. De mest sentrale oppgavene er:

  • Planlegge hogst og foryngelse av ny skog
  • Vurdere miljøverdien (kulturminner, arter, naturtyper) for områder hvor aktivitet planlegges
  • Gi tilbud på hogst, tømmerkjøp, markberedning, planting, ungskogpleie og tynning
  • Skrive kontrakt mellom skogeier og kjøper av tømmeret
  • Distribuere avtalt arbeid til skogsmaskinførere og skogsarbeidere
  • Sørge for at avtalt arbeid blir gjennomført til avtalt tid
  • Kvalitetssikre utført arbeid
  • Være rådgiver for skogeiere som jobber i egen skog.
  • Være rådgiver for vedlikehold og oppgradering av snuplasser og vei

Enkelte skogeiere velger også å sette bort forvaltningen av skogen til skogbrukslederen.

Arbeidsdagen til skogbrukslederen er variert. Den gir deg anledning til å kombinere kontorarbeid med arbeid ute i skogen. Du må sette pris på å arbeide ute og ha gode datakunnskaper. En skogbruksleder må være glad i å snakke med mennesker. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert men samtidig tåle endringer i planene på kort varsel, fordi en god del av arbeidet er avhengig av vær og føreforhold.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»