Tømmermegler

Tømmermeglerne er ansatt i skogeierandelslagene eller hos en privat aktør som kjøper og videreselger tømmer.

Skogbrukslederen og tømmermegleren har i mange tilfeller nokså like arbeidsoppgaver og jobber ofte sammen. Hovedansvaret til tømmermegleren er å kjøpe tømmer fra skogeieren og selge det videre til industrien. Yrket krever god kunnskap i økonomi og logistikk.

Sentrale oppgaver for tømmermegleren er:

  • Kontakte og besøke skogeiere i egen region regelmessig
  • Inngå kontrakter på hogst og tynning med skogeier
  • Tilby planting og ungskogpleie
  • Registrere kontrakter i eget Web-system
  • Formidle nye kontrakter til skogbrukslederne
  • Sørge for at transporten av tømmeret etter avvirking blir igangsatt
  • Holde skogeieren oppdatert om pågående drift
  • Holde oversikt over mengden tømmer som blir tatt ut for salg
  • Kvalitetssikre arbeidet med kjøp og salg av tømmer i egen organisasjon
  • Rapportere om aktiviteten til egen organisasjon

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»