295 hybler i massivtre er innflyttingsklare på NMBU, i det som tilslutt skal bli en studentby på 795 hybler.

Verdens største studentby i massivtre på NMBU

– Jeg er kjempefornøyd med at Ås har så god dekning på studenthybler og at hyblene holder så god standard. Det er 295 hybler som er klare nå, alle er leid ut og prosjektet er levert helt i henhold til tidsplanen, sier Lars Atle Holm, administrerende direktør ved NMBU og styremedlem i Studentsamskipnaden i Ås […]

De nye skogfagstudentene på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på besøk hos Viken Skog.

Flere jenter til skogfagstudiet på NMBU

Av 31 nye studenter som møtte til studiestart til skogfag på NMBU, var det i år 13 jenter. Dette er kanskje den høyeste andelen av jenter noensinne.

FRILUFTSLIV: – Jeg er interessert i jakt og friluftsliv, så interessen kommer derifra, sier Tangen. Foto: Privat.

Martin (30) kommer hjem til drømmejobben som skogbruksleder

Martin Tangen fra Ringerike så for seg jobben som skogbruksleder allerede da han begynte å studere på Høgskolen i Innlandet.

Elida Lundsbakken (15 år) fra Rena er blant ungdommene som har valgt skogen som arbeidsplass i sommer.

Skogen blir Elida (15) sin arbeidsplass i tre uker

28 ungdommer har vært på skogkurs på Sønsterud, før de skal ut i arbeid for Skogselskapet i Hedmark. Blant dem er 15 år gamle Elida Lundsbakken fra Rena.

Stipenddryss til skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Kristin Slyngstad

Kristin Slyngstad (57) skal lede Velg Skog videre

Kristin Slyngstad har takket ja til lederjobben Velg Skog. Hun overtar stafettpinnen etter Jørn Lileng 1. mars. Kontorplassen blir i NHO-bygget på Majorstuen.

Gratis skogmagasin

Dersom du er bachelor eller masterstudent skogfag kan du få Magasinet Skog og tidsskriftet Norsk Skogbruk gratis.

Stipendordningen

Skognæringen deler ut stipend til studenter som tar skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Mari Gladhaug

Har jobbdrømmen i sikte

Mari Gladhaug (19) fra Rendalen drømmer om å bli skogbruksleder. Etter at Viken Skog ansatte henne i et toårig lærlingeløp som skogbruksleder, er jobbdrømmen innenfor rekkevidde.

Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Nytt utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

Rekrutteringen til matfagene og måltidsbransjen har lenge vært kritisk lav. Det mangler både kokker til måltidsbransjen og fagarbeidere til mat- og drikkeindustrien. Nå har et regjeringsoppnevnt utvalg fått i oppgave å finne ut hvorfor.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Velg Skog delte ut 225.000 kroner til skogfagstudenter

Det var Landbruks- og matminister Bård Hoksrud som overrakte Velg Skog stipend på til sammen 225.000 kroner til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).