Flinke ungdommer på vei inn i skogbruket

I utdanningssidene i Magasinet Skog 01-2022 treffer du to skogsoperatørlærlinger, en masterstudent på skogfag og en doktorgradsstipendiat. Velg Skog lurer også på om vi kan lære noe av koronapandemien. God lesing!

Skogstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet, Campus Evenstad (HiNN-Evenstad) ute i skogen ved Maura i Viken fylke.

Studenter på kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Lørdag 23. oktober fikk 15 skogstudenter på NMBU-Ås og HiNN-Evenstad praktisk innføring i Norsk PEFC Skogstandard ute i skogen. Skogkurs er ansvarlig for gjennomføringen av kurset som er sponset av Velg Skog og PEFC-Norge.

Mange blide skogfagstudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på skogdag hos Viken Skog. Foto: Velg Skog

Engasjerte skogfagstudenter møtte skognæringen

Ved årets skolestart fikk nesten 40 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) møte Viken Skog på Hønefoss. Her fikk de høre om mange spennende fagområder og jobbmuligheter. Bachelor- og masterstudenter er svært ettertraktet i skognæringen.

Populært og lønnsomt med sommerjobb i skogen for ungdom

I sommer har 66 spreke gutter og jenter jobbet med ungskogpleie og planting i 13 kommuner i Innlandet. Prosjektet Jobb for ungdom (JOB:U) ledes av Skogselskapet med god drahjelp fra skognæringen og kommunene.

Kvinner i skogbruket på Temakonferansen 2020.

Kvinnenes vaktbikkjer i skogbruket

Organisasjonen Kvinner i skogbruket jobber med å få flere jenter til å velge skogbruk og setter søkelyset på hva som må til for å bedre kjønnsbalansen i næringen.

Skogpodder for enhver smak

Skogbruket har kastet seg over podkasttrenden. Nå kan du lytte til mange skogtemaer, fra tungt faglige til morsomme og opplysende. Her er det noe for alle.

Positive søkertall og opptak til skogstudiene

Det siste året økte søkningen og opptakstallene til skogbruk for både de yrkesfaglige naturbruksskolene og til de høyere skogutdanningene hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad.

Foto: Roar Ree Kirkevold.

Flotte representanter for hele skogsektoren

I magasinet SKOG 1/2021 møter du lærlingene Juliane (20) som kjører hogstmaskin og Jon Olav (20) som reparerer skogsmaskiner, og universitetskandidat Eivind (25) som forsker på skogstrær. De representerer tre av de utallige jobbmulighetene i skogbruket.

Ungdom som læremestere for skognæringen

I et samarbeidsprosjekt mellom Velg Skog og bladet Norsk Skogbruk skal ungdom gi råd til skognæringen i bruk av sosiale medier. Målsetningen er å finne de beste plattformene for kommunikasjon mellom skognæringen, studenter og allmenheten.

Institutt for skog- og utmarksfag ved HINN holder til på Evenstad i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet styrkes i samarbeid med NWC

For å styrke sin forskning på skogbruk og treprodukter ble Høgskolen i Innlandet (HINN) medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC) i sommer.

NMBU skogstudenten Mads Øverstuen ringer til skogeiere for en prat om ungskogen.

Sommerjobb som ambassadører i skogbruket

20 år gamle skogstudent Mads Øverstuen skal sammen med åtte medstudenter være pådrivere for ungskogpleie og annen skogkultur for Glommen-Mjøsen Skog i sommer.

295 hybler i massivtre er innflyttingsklare på NMBU, i det som tilslutt skal bli en studentby på 795 hybler.

Verdens største studentby i massivtre på NMBU

– Jeg er kjempefornøyd med at Ås har så god dekning på studenthybler og at hyblene holder så god standard. Det er 295 hybler som er klare nå, alle er leid ut og prosjektet er levert helt i henhold til tidsplanen, sier Lars Atle Holm, administrerende direktør ved NMBU og styremedlem i Studentsamskipnaden i Ås […]

De nye skogfagstudentene på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på besøk hos Viken Skog.

Flere jenter til skogfagstudiet på NMBU

Av 31 nye studenter som møtte til studiestart til skogfag på NMBU, var det i år 13 jenter. Dette er kanskje den høyeste andelen av jenter noensinne.

FRILUFTSLIV: – Jeg er interessert i jakt og friluftsliv, så interessen kommer derifra, sier Tangen. Foto: Privat.

Martin (30) kommer hjem til drømmejobben som skogbruksleder

Martin Tangen fra Ringerike så for seg jobben som skogbruksleder allerede da han begynte å studere på Høgskolen i Innlandet.

Elida Lundsbakken (15 år) fra Rena er blant ungdommene som har valgt skogen som arbeidsplass i sommer.

Skogen blir Elida (15) sin arbeidsplass i tre uker

28 ungdommer har vært på skogkurs på Sønsterud, før de skal ut i arbeid for Skogselskapet i Hedmark. Blant dem er 15 år gamle Elida Lundsbakken fra Rena.

Stipenddryss til skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Kristin Slyngstad

Kristin Slyngstad (57) skal lede Velg Skog videre

Kristin Slyngstad har takket ja til lederjobben Velg Skog. Hun overtar stafettpinnen etter Jørn Lileng 1. mars. Kontorplassen blir i NHO-bygget på Majorstuen.

Gratis skogmagasin

Dersom du er bachelor eller masterstudent skogfag kan du få Magasinet Skog og tidsskriftet Norsk Skogbruk gratis.

Stipend

Stipendordningen

Skognæringen deler ut stipend til studenter som tar skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Mari Gladhaug

Har jobbdrømmen i sikte

Mari Gladhaug (19) fra Rendalen drømmer om å bli skogbruksleder. Etter at Viken Skog ansatte henne i et toårig lærlingeløp som skogbruksleder, er jobbdrømmen innenfor rekkevidde.