velg skog daglig leder kristin slyngstad og NMBU student Gerhard Fuglem på velg skog stand under utdanningsmessa i Åsneshallen

Promoterte skogfag på Åsnes

Velg Skog var til stede på utdanningsmessen i Åsneshallen den 27. september, hvor vi entusiastisk promoterte skogfag som en spennende og bærekraftig utdanningsvei.

jente med jeg elsker skog ull-genser

Årets JOB:U i gang

Skognæringen sliter med å rekruttere mange nok unge til fremtidige jobber i skognæringen. JOB:U er et vellykket sommerjobb-prosjekt i Hedmark som nå utvides til en nasjonal satsing.

pallen EM i skogbruksferdigheter

EM i Skogbruksferdigheter 

EM i Skogbruksferdigheter ble for første gang arrangert i Norge.

Feltdag 15. april, avslutningen av årests PEFC-kurs for skogfagstudenter

PEFC kurs for skogfagstudentene på Evenstad og NMBU

Velg Skog, PEFC Norge og Skogkurs arrangerte PEFC kurs for skogfagstudentene på Evenstad og NMBU.

en gjeng med folk på skogdag på sønsterud vgs

Skogen i fokus på Sønsterud skole

Sønsterud skole arrangerte skole-skogdag fredag 21. april og familiedag med «Skogen i fokus» lørdag 22. april

Vellykket kveld på NMBU!

28. mars 2023 gjennomførte vi en vellykket kveld sammen med skogfagstudentene på NMBU hvor ni unge ex-NMBU`ere i ulike stillinger presenterte seg.

Elevbesøk på Evenstad

Velg Skog møtte 40 interesserte elever fra Mære VGS som ville lære mer om studievalgs­muligheter.

Evenstad

Åpen dag Evenstad 17/3

Ta turen til Åpen dag Evenstad fredag 17. mars og få innblikk i studiemulighetene der.
De har blant annet tilbud om bachelor skogfag. Der har du nærmest jobbgaranti!

Sykkelsti

Flott sommerjobb for studenter

Studenter på skogfag kan nå søke på sommerjobb hos Statens Vegvesen. Jobben innebærer å registrere risikotrær langs gang- og sykkelvegnettet i Oslo/omegn.

God jul og godt nytt år

2022 har vært et innholdsrikt år for Velg Skog. En stor seier er dobling av LUF-midler fra LMD fra og med 2023. – I tillegg har vi sluttført to bransjeprosjekt, sier Kristin Slyngstad som er godt fornøyd med sitt første år som daglig leder i Velg Skog.

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte ut Velg Skog stipend til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Skogfagstudenter hedret av Landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte ut Velg Skog stipend til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

God stemning på landssamlingen for skogsoperatørlærlingene. Her fra Honnetoppen hvor det ble servert gløgg og pepperkaker.

Skogsoperatørlærlingene ble feiret på Honne

Lørdag 20. november var det duket for faglig påfyll og feiring av landets skogsoperatørlærlinger på Honne. Samlingen ble arrangert av Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Velg Skog.

Flinke ungdommer på vei inn i skogbruket

I utdanningssidene i Magasinet Skog 01-2022 treffer du to skogsoperatørlærlinger, en masterstudent på skogfag og en doktorgradsstipendiat. Velg Skog lurer også på om vi kan lære noe av koronapandemien. God lesing!

Skogstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet, Campus Evenstad (HiNN-Evenstad) ute i skogen ved Maura i Viken fylke.

Studenter på kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Lørdag 23. oktober fikk 15 skogstudenter på NMBU-Ås og HiNN-Evenstad praktisk innføring i Norsk PEFC Skogstandard ute i skogen. Skogkurs er ansvarlig for gjennomføringen av kurset som er sponset av Velg Skog og PEFC-Norge.

Mange blide skogfagstudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på skogdag hos Viken Skog. Foto: Velg Skog

Engasjerte skogfagstudenter møtte skognæringen

Ved årets skolestart fikk nesten 40 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) møte Viken Skog på Hønefoss. Her fikk de høre om mange spennende fagområder og jobbmuligheter. Bachelor- og masterstudenter er svært ettertraktet i skognæringen.

Populært og lønnsomt med sommerjobb i skogen for ungdom

I sommer har 66 spreke gutter og jenter jobbet med ungskogpleie og planting i 13 kommuner i Innlandet. Prosjektet Jobb for ungdom (JOB:U) ledes av Skogselskapet med god drahjelp fra skognæringen og kommunene.

Kvinner i skogbruket på Temakonferansen 2020.

Kvinnenes vaktbikkjer i skogbruket

Organisasjonen Kvinner i skogbruket jobber med å få flere jenter til å velge skogbruk og setter søkelyset på hva som må til for å bedre kjønnsbalansen i næringen.

Skogpodder for enhver smak

Skogbruket har kastet seg over podkasttrenden. Nå kan du lytte til mange skogtemaer, fra tungt faglige til morsomme og opplysende. Her er det noe for alle.

Positive søkertall og opptak til skogstudiene

Det siste året økte søkningen og opptakstallene til skogbruk for både de yrkesfaglige naturbruksskolene og til de høyere skogutdanningene hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad.

Foto: Roar Ree Kirkevold.

Flotte representanter for hele skogsektoren

I magasinet SKOG 1/2021 møter du lærlingene Juliane (20) som kjører hogstmaskin og Jon Olav (20) som reparerer skogsmaskiner, og universitetskandidat Eivind (25) som forsker på skogstrær. De representerer tre av de utallige jobbmulighetene i skogbruket.