Avdelingsingeniør

En avdelingsingeniør arbeider ofte med å lede tekniske arbeidsoppgaver, ofte organisert som egne prosjekter. De fleste jobber innenfor de offentlige instituttene som kartlegger naturressursene våre som for eksempel Skog og Landskap eller Statistisk sentralbyrå.

Som avdelingsingeniør ved Skog og Landskap jobber Natalia med arealinformasjon. Hovedoppgaven er å ajourføre arealressurskart. Arbeidet består i å digitalisere ORT foto og legge inn arealinformasjon som ble samlet inn i felt på 50- og 60-tallet, da man fysisk var ute i felt og gjorde registreringer. En annen viktig oppgave er å planlegge og gjennomføre kurs for kommunene som bruker disse kartene i sitt daglige arbeid.

Jobben som avdelingsingeniør gir varierte arbeidsdager med tid både ved kontorpulten og ute i terrenget. Du må sette pris på å jobbe ute og ha evnen til å kombinere praktisk og teoretisk kunnskap. Skogsbransjen har et hav av fagmuligheter – man må bare finne sin nisje. 

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»